Autologous stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma: progenitor cell mobilisation, toxicity of high-dose therapy, and progressive disease after transplantation, Kyo:n julkaisuja D 386

Kuittinen Taru (LL) 22.4.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nSisätaudit\nAutologous stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma: progenitor cell mobilisation, toxicity of high-dose therapy, and progressive disease after transplantation (Autologinen kantasolusiirtohoito non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavilla potilailla: kantasolujen mobilisaatio, korkea-annoshoidon toksisuus ja kantasolusiirtohoidon jälkeen uusiutuneen taudin ennuste)\n\nVastaväittäjä: Professori Tapani Ruutu, Meilahden sairaala\nKustos: Dosentti Juha Hartikainen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nKantasolusiirtohoito non-Hodgkin -lymfoomassa\n\nNon-Hodgkin -lymfooma eli pahanlaatuinen imukudoskasvain on Suomessa miesten kuudenneksi ja naisten seitsemänneksi yleisin syöpämuoto. Uusia tautitapauksia todetaan vuosittain noin 1000. Todettujen tautitapausten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, mutta syytä tähän ei tiedetä. Korkea-annoksista solunsalpaajahoitoa tuettuna potilaan omasta verestä kerätyllä kantasolusiirteellä pidetään aiheellisena solunsalpaajahoitoon reagoivissa uusiutuneissa, nopeakasvuisissa non-Hodgkin -lymfoomissa. Muissa taudin alatyypeissä hoidon aiheet ovat epäselvemmät.\n\nTaustaa: Solunsalpaajahoitoihin reagoivien syöpätautien hoitotulokset saattavat parantua, kun solunsalpaajien annoksia suurennetaan. Tällöin hoitoa rajoittavaksi tekijäksi tulee erityisesti vaikea luuydinvaurio. Vahvan solunsalpaajalääkityksen siedettävyyttä voidaan merkittävästi parantaa keräämällä etukäteen potilaan verestä tai luuytimestä kantasoluja, jotka palautetaan potilaan verenkiertoon raskaan sytostaattihoidon jälkeen. Jotta verestä saadaan kerättyä riittävä kantasolusaalis tukemaan korkea-annoshoitoa, potilaalle täytyy antaa hoito, jolla tuotetaan vereen riittävä määrä kantasoluja (kantasolujen mobilisaatiohoito). Tällaisena kantasolujen mobilisaatiohoitona voidaan käyttää valkosolukasvutekijää joko yksin tai yhdistettynä solunsalpaajahoitoon.\n\nTekijät, jotka vaikuttavat siihen, että riittävä määrä potilaan kantasoluja saadaan tuotettua verenkiertoon, ovat osittain tuntemattomia. Käytettävissä ei myöskään ole vertailevia tutkimuksia kahden yleisesti käytetyn korkea-annoshoidon tehosta.\n\nSuuriannoksista syklofosfamidi -solunsalpaajaa käytetään usein osana korkea-annoshoitoa. Sen on kuitenkin osoitettu aiheuttavan pienellä osalla potilaista sydänongelmia, kuten rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoimintaa ja jopa äkkikuoleman. Taudin uusiutuminen korkea-annoshoidon jälkeen on valitettavan yleistä, mutta tutkimuksia uusiutuneen taudin ennusteesta on vähän.\n\nKeskeiset tulokset ja johtopäätökset: Non-Hodgkin -lymfooman toteamisvaiheessa luuytimestä löytyvä tauti ja veren alhainen verihiutalemäärä juuri ennen kantasolujen mobilisaatiota ennustavat mobilisaatiohoidon epäonnistumista. Mikäli nämä kaksi löydöstä havaitaan, kannattaa näiden potilaiden kohdalla harkita uudempia kantasolujen mobilisaatiotapoja. Kaksi yleisesti käytettyä korkea-annoshoitoa osoittautui teholtaan verrannollisiksi. Tutkimuksessa tehdyt havainnot viittaavat siihen, että suuriannoksinen syklofosfamidihoito aiheuttaa sydämelle rasitetta, joka on ainakin osittain oireetonta ja palautuvaa. Potilaan verestä mitattavat ns. sydänhormonit osoittivat nämä sydäntapahtumat herkemmin kuin muut menetelmät. Tällaista yksinkertaista verikoetta voidaan käyttää apuna mahdollisten sydänsivuvaikutusten osoittamiseen ja seuraamiseen suuriannoksisen syklofosfamidihoidon jälkeen. Osalla non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavista potilaista ennuste on kohtalaisen hyvä taudin uusiutuessa korkea-annoshoidon jälkeen.\n\nAineisto ja menetelmät: Tutkimuksessa oli mukana non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavia aikuispotilaita. Väitöskirjatyön menetelminä käytettiin mm. sydämen magneetti- ja isotooppikuvausta sekä verestä mitattavia natriureettisia peptidejä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0566-4.

ISBN-10:
951-27-0566-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
115 s.
Tekijät:
Kuittinen Taru(diss)
Tuotekoodi 020155
20,00 €