Acute abdominal pain in children with special reference to surgical techniques and effects of opioid analgesia on diagnostic accuracy, Kyo:n julkaisuja D 376

Lintula Hannu (LL) 24.2.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastenkirurgia\nAcute Abdominal Pain in Children with Special Reference to Surgical Techniques and Effects of Opioid Analgesia on Diagnostic Accuracy (Lasten akuutti vatsakipu: hoidossa käytetyt kirurgiset tekniikat ja opioidi-analgesian vaikutus diagnostiseen tarkkuuteen)\n\nVastaväittäjä: Professori Gordon A. MacKinlay, Edinburgin yliopisto\nKustos: Professori Matti Eskelinen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLasten akuutti vatsakipu: eri kirurgisten tekniikoiden vaikutus hoitotuloksiin ja opioidi analgesian vaikutus diagnostiseen tarkkuuteen\n\nVäitöskirjatyön tarkoituksena oli rakentaa diagnostinen pisteytysjärjestelmä lapsen äkillisen umpilisäkkeentulehduksen diagnosoimiseksi, ja toisaalta arvioida vatsakipuiselle lapselle annetun kipulääkityksen tehokkuutta ja vaikutusta diagnostiseen tarkkuuteen. Lisäksi työssä verrattiin lasten toipumista laparoskooppisen ja avoimen umpilisäkkeen poiston jälkeen. Kolmeen eri osatutkimukseen painottuneessa työssä oli mukana yhteensä 328 lasta.\n\nEnsimmäisessä osatutkimuksessa tutkittiin prospektiivisesti kirurgian ensiavussa 127 vatsakipuista lasta, ja heistä kirjattiin yhteensä 35 kliinistä tutkimuslöydöstä ja laboratoriotutkimustulosta. Näistä 19:llä todettiin olevan merkittävää ennusteellista arvoa erottamaan ne lapset, joilla on äkillinen umpilisäkkeentulehdus, niistä, joilla on ei-kirurginen äkillinen vatsakipu. Logistisen regressioanalyysin avulla rakennettiin yksinkertainen pisteytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli ennustaa umpilisäkkeentulehduksen todennäköisyyttä äkilliseen vatsakipuun sairastuneella lapsella. Diagnostinen pisteytysjärjestelmä testattiin erikseen 106:n potilaan testiaineistolla, ja todettiin, että, pelkästään kliinisiin tutkimushavaintoihin perustuva pisteytysjärjestelmä olisi vähentänyt tarpeettomien leikkausten määrää 27 %:sta 13%:iin.\n\nToinen osatutkimus oli prospektiivinen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa äkilliseen vatsakipuun sairastuneille lapsille annettiin posken limakalvolle joko oksikodoni-kipulääkettä tai lumeainetta. Tutkimuksessa todettiin, että oksikodoni-ryhmässä vatsakipu lievittyi merkittävästi enemmän verrattuna lumeaine-ryhmään. Lisäksi havaittiin, että diagnostinen tarkkuus parani tutkimusaineen annostelun jälkeen oksikodoni-ryhmässä 72%:sta 88%:iin kun taas lumeaine ryhmässä diagnostinen tarkkuus pysyi 84%:ssa.\n\nKolmas osatutkimus oli prospektiivinen satunnaistettu yksöissokkotutkimus, jossa lapsen umpilisäke poistettiin joko perinteisellä avoimella tekniikalla tai laparoskooppisesti. Tutkimuksessa todettiin, että laparoskopia-ryhmän lapset olivat leikkauksen jälkeen merkittävästi vähemmän kivuliaita ja tarvitsivat siten vähemmän kipulääkkeitä verrattuna avoimen leikkausryhmän lapsiin. Laparoskooppisen umpilisäkkeen poiston jälkeen lapset palasivat yhtä vuorokautta aikaisemmin kouluun kuin avoimen leikkausryhmän lapset. Lisäksi laparoskopia-ryhmän lapset palasivat normaaleihin liikuntaharrastuksiinsa 4 vuorokautta aikaisemmin kuin avoimen leikkausryhmän lapset. Laparoskooppisen umpilisäkkeenpoisto tuli 53 euroa kalliimmaksi kuin perinteinen umpilisäkkeen poisto.\n\nYhteenvetona todettakoon, että diagnostisen pisteytysjärjestelmän käyttäminen saattaa helpottaa äkillisen umpilisäkkeentulehduksen diagnostiikkaa vähentämällä tarpeettomien umpilisäkkeen poistojen määrää. Toisaalta poskeen annettu oksikodoni-kipulääke helpottaa merkittävästi lapsen äkillistä vatsakipua ja saattaa jopa parantaa kliinisen tutkimuksen diagnostista tarkkuutta. Lopuksi, laparoskooppinen tekniikka on turvallinen ja tehokas menetelmä lapsen äkillisen umpilisäkkeentulehduksen hoidossa, ja laparoskooppisella umpilisäkkeenpoistolla on merkittäviä etuja verrattuna avoimeen umpilisäkkeenpoistoon.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0396-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0396-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
178 s.
Tekijät:
Lintula Hannu(diss)
Tuotekoodi 020139
30,00 €