Individuella studieplaner för universitetsstuderande - guide för handledare

Universiteten ska ta bruk individuella strudieplaner, ISP, för handledning av studerande inom alla utbildningsområden fram till år 2006. De individuella studieplanerna är inte i sig ett helt främmande fenomen, eftersom många enheter har flera års erfarenheten av dem. Praxis har skapats och ISP definierats inom olika ämnen och på universitetsnivå. Men det att ISPnu tas i bruk inom alla områden innebär att man inom vissa ämnen måste skapa helt nya rutiner. Syftet med den här guiden är att stödja användningen av individuella studieplaner - både utvecklingen av befintliga modeller och skapande av nya - som ett instrument för handledning av universitetsstuderande. Guiden strävar för sin del efter att sporra aktörernä inom handledning till att definiera individuella studieplaner och diskutera handledningsmetoder

ISBN-10:
951-27-0540-0
Kieli:
swe
Sivumäärä:
75 s.
Tekijät:
Ansela Maarit, Haapaniemi Tommi, Pirttimäki Säde
Tuotekoodi 020116
11,75 €