Prevention of postoperative nausea and vomiting - with special reference to supplemental oxygen, different antiemitics and anesthesia regimens, Kyo:n julkaisuja D 374

Purhonen Sinikka (LL) 20.1.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nAnestesiologia ja tehohoito\nPrevention of postoperative nausea and vomiting – with special reference to supplemental oxygen, different antiemetics and anesthesia regimens (Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy)\n\nVastaväittäjä: Professori Pekka Honkavaara, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Olli Takkunen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLisähappi ei vähennä leikkauksen jälkeistä pahoinvointia\n\nLeikkauksen jälkeinen pahoinvointi on ongelma monelle potilaalle, vaikka sen ehkäisyyn on kehitetty uusia lääkkeitä. Sen lisäksi että, että pahoinvointi ja oksentelu ovat potilaalle epämiellyttäviä, ne voivat haitata leikkauksesta toipumista ja lisätä hoitoon liittyviä kustannuksia.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa, joka koostui viidestä eri osatutkimuksesta, selvitettiin erilaisten yksittäisten estomenetelmien vaikutuksia leikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin ja oksenteluun. Yhteensä tutkittiin 590 naista, joille tehtiin nukutuksessa rintaleikkaus tai gynekologinen leikkaus. Tutkimuksissa selvitettiin, vähentääkö leikkauksen yhteydessä annettu lisähappi potilaiden pahoinvointia. Lisäksi verrattiin pahoinvointia estävien lääkkeiden, tropisetronin ja droperidolin, tehoa ja sivuvaikutuksia sekä tutkittiin kolmen eri nukutusmenetelmän vaikutuksia pahoinvointiin ja oksenteluun.\n\nTutkimuksissa kävi ilmi, että ilman mitään ehkäisyä 60–80 % potilaista kärsi leikkauksen jälkeisestä pahoinvoinnista ja oksentelusta. Lisähapen antamisella ei pystytty estämään leikkauksen jälkeistä pahoinvointia lainkaan. Tropisetroni vähensi oksentelua hieman, mutta droperidoli yksinään oli tehoton ja aiheutti haittavaikutuksina potilaille uneliaisuutta ja ahdistuneisuuden tunnetta. Isofluraani–ilokaasu -nukutuksen jälkeen pahoinvointi oli yleistä, mutta sitä voitiin vähentää 40 % antamalla potilaille ennen nukutusta pahoinvointia estävää lääkettä, ondansetronia. Kun potilaat nukutettiin isofluraani–ilokaasun sijasta propofolilla, pahoinvointi väheni kolmanneksella.\n\nTämä väitöskirjatutkimus kyseenalaistaa aikaisemmat suositukset, joiden mukaan leikkauksen yhteydessä annettu lisähappi vähentää potilaiden pahoinvointia ja oksentelua. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että naisilla on leikkauksen jälkeistä pahoinvointia 2–3 kertaa useammin kuin miehillä. Myös yleisanestesia lisää pahoinvoinnin riskin moninkertaiseksi puudutuksiin verrattuna. Näin ollen tämän tutkimuksen potilaat olivat leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin suhteen riskipotilaita. Tutkimustulokset vahvistavat myös aikaisempaa käsitystä siitä, että riskipotilaiden pahoinvointia ei pystytä poistamaan yhtä estomenetelmää käyttämällä, vaan nämä potilaat tulee hoitaa usean eri menetelmän yhdistelmillä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0394-7. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0394-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
85 s.
Tekijät:
Purhonen Sinikka(diss)
Tuotekoodi 020115
20,00 €