Gender, type 2 diabetes and risk of cardiovascular disease, Kyo:n julkaisuja D 373

Juutilainen Auni 22.12.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nSisätaudit\nGender, type 2 diabetes and risk of cardiovascular disease (Sukupuoli, tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonitautien vaara)\n\nVastaväittäjä: Professori Timo Strandberg, Oulun yliopisto\nKustos: Professori (emeritus) Kalevi Pyörälä, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nAikuistyypin diabetekseen liittyvä sydän- ja verisuonitautien vaara naisilla suurempi kuin miehillä\n\nTyypin 2 eli aikuistyypin diabetes lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Kun lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän esiintyvyys lisääntyy, on myös tyypin 2 diabeteksen ennustettu voimakkaasti yleistyvän lähivuosikymmenien aikana. Vaikka sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuus on vähentynyt väestössä, on mahdollista, että tämä väheneminen on asteeltaan vaatimattomampaa tyypin 2 diabeetikoilla, ja kenties erityisesti tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla. On jo pitkään tiedetty, että tyypin 2 diabetekseen liittyvä sydän- ja verisuonitautien vaara on naisilla suurempi kuin miehillä, mutta syyt tähän sukupuolieroon ovat edelleen epäselvät.\n\nTässä tutkimuksessa todettiin, että tyypin 2 diabetekseen liittyvä sepelvaltimotautikuolleisuuden vaara oli 4-kertainen miehillä ja 24-kertainen naisilla. Sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuden vaara oli vastaavasti 3-kertainen miehillä ja 14-kertainen naisilla. Diabetekseen liittyen naisilla oli suurempi ylimäärä perinteisiä vaaratekijöitä. Kohonnut verenpaine, pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja suuri triglyseridipitoisuus vaikuttivat seurannan aikana tyypin 2 diabetekseen liittyvään sepelvaltimotaudin vaaraan enemmän naisilla kuin miehillä. Sekä miehillä että naisilla diabetekseen liittyvästä sepelvaltimotaudin vaarasta huomattava osa jäi kuitenkin selittymättä mitatuilla sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöillä.\n\nLieväasteinen valkuaisvirtsaisuus ennusti sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta metabolisesta oireyhtymästä riippumatta diabetesta sairastamattomilla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Metabolinen oireyhtymä puolestaan ennusti valkuaisvirtsaisuudesta riippumatta sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta diabetesta sairastamattomilla naisilla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla miehillä.\n\nSokeroituneitten valkuaisaineiden (advanced glycation end products) suuri pitoisuus veressä ennusti diabetesta sairastamattomilla naisilla muista tekijöistä riippumatta sydän- ja verisuonitautien vaaraa, mutta ei miehillä. Aiempien tutkimusten mukaan näiden valkuaisaineiden suurentuneen pitoisuuden on huomattu olevan yhteydessä varhaisen valtimokovettumasairauden vaaraan.\n\nTyypin 2 diabeteksen todettiin merkitsevän yhtä suurta sydän- ja verisuonitautikuoleman vaaraa kuin aiemmin sairastettu sydäninfarkti. Naisilla diabetekseen liittyi jopa suurempi vaara kuin aiempaan sydäninfarktiin, kun aiemman sepelvaltimotaudin määrityksenä käytettiin aiemman sairastetun sydäninfarktin rinnalla sepelvaltimotaudin tyypillisiä oireita tai sydänfilmilöydöksiä.\n\nJo puhjenneen tyypin 2 diabeteksen lisäksi myös lievästi poikkeavat vaaratekijät ja niiden kasaumat, kuten metabolinen oireyhtymä ja suurentunut sokeroituneitten valkuaisaineiden pitoisuus, ennustivat sydän- ja verisuonitaudin vaaraa voimakkaammin naisilla kuin miehillä. Siksi tiedossa olevia sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä tulee pyrkiä vähentämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman tehokkaasti.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D Lääketiede. ISBN 951-27-0393-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0393-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
111 s.
Tekijät:
Juutilainen Auni(diss)
Tuotekoodi 020110
25,00 €