Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tieto- ja opetuspalvelut - yhteistyötä ja yhteisiä palveluita?

Opetusministeriön rahoittamassa Tieto- ja opetuspalvelujen integrointihankkeessa (TOI) selvitettiin Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun tieto- ja opetuspalvelujen nykytilaa sekä yhteistyömahdollisuuksia. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan yhteistyössä parantaa ja kehittää palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työ liittyy laajemmin alueellisen yhteistyön ja maakunnan korkeakoululaitoksen kehittämiseen.\nKorkeakoulujen strategiset painotukset olivat lähtökohtana korkeakoulujen välisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiselle kirjastopalveluissasekä tieto- ja viestintäteknisisissä(tvt) ja verkkopedagogisissa palveluissa. \nSevityksen perusteella Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyölle on olemassa hyvät edellytykset. Molemmat korkeakoulut\novat sitoutuneet kehittämään yhteistyötä kirjasto-, tvt- ja verkkopedagogisissa palveluissa. Myös tehdyt kyselyt osoittavat, että yhteistyön kehittäminen nähdään valtaosin positiivisena ja tärkeänä asiana.\nTätä selvitystä voidaan käyttää kehitettäessä alueen tieto- ja opetuspalveluita eteenpäin. Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun konsortiohankkeen hankkeen johtoryhmä tulee jatkossa linjaamaan konkreettiset toimenpiteet

ISBN-10:
951-27-0318-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
61 s. + liitteet
Tekijät:
Tuovinen Kirsi ja Ruotsalainen Anna-Leena(toim.)
Tuotekoodi 020108
16,00 €