Magnetic resonance imaging in hypertrophic cardiomyopathy, Kyo:n julkaisuja D 369

Sipola Petri 28.10.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nRadiologia\nMagnetic Resonance Imaging in Hypertrophic Cardiomyopathy (Magneettikuvaus hypertrofisessa kardiomyopatiassa)\n\nVastaväittäjä: Professori Albert de Roos, Leidenin yliopisto, Hollanti\nKustos: Professori Hannu Manninen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nMagneettikuvaus tuo uutta tietoa sydämestä hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavilla potilailla\n\nHypertrofinen kardiomyopatia on sydänlihassairaus, jossa sydänlihas paksunee tuntemattomasta syystä. Sairaus arvioidaan olevan kahdella ihmisellä tuhannesta. Suurimmalla osalla potilaista sairaus on oireeton, mutta pienellä osalla potilaista siihen liittyy lisääntynyt riski pahanlaatuisiin rytmihäiriöihin. Hypertrofinen kardiomyopatia onkin tärkein nuorten, mukaan lukien nuoret urheilijat, sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttaja.\n\nOn tärkeää, että potilaat luokitellaan sairauden vaikeusasteen mukaan oikeisiin ryhmiin. Toiset potilaat tarvitsevat huolellista lääkärin seurantaa ja esimerkiksi rytmihäiriötahdistimen asennuksen. Toiset potilaat taas tulisi voida ohjata mahdollisimman normaaliin elämään ja vain harvoin tapahtuvaan kontrollointiin. Erikoisen keskeiseksi potilaiden luokittelu on nousemassa juuri nyt, kun sairauden hoitoon kehitetään perintötekijöihin kohdistuvaa diagnostiikkaa. Näin esille voi nousta ihmisiä, joilla todetaan sairauden aiheuttava geenivirhe, mutta jotka ovat kuitenkin oireettomia.\n\nKuopion yliopistollisessa sairaalassa käynnistettiin vuonna 1998 (dosentti Johanna Kuusiston johtama) Alfa-tutkimus, jossa selvitettiin sydämen rakennetta ja toimintaa potilailla, jotka kantavat perimässään hypertrofista kardiomyopatiaa aiheuttavaa geenivirhettä. Potilaille tehtiin hyvin laajat tutkimukset, joissa hyödynnettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan eri erikoisalojen tutkimusmenetelmiä ja yhteistyötä.\nMonipuolisuutta sydänlihaksen tutkimiseen\n\nYksi päätutkijoista, lääketieteen lisensiaatti Petri Sipola hyödynsi työssään sydämen magneettikuvausta, jota ei juurikaan aiemmin ole käytetty hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että magneettitutkimuksella voidaan tutkia sydänlihaksen rakennetta, toimintaa ja verenkiertoa monipuolisesti. Lisäksi huomattiin, että potilaiden sydämen paksuuntumisen aste vaihtelee täysin normaalista voimakkaasti paksuuntuneeseen, vaikka taudin aiheuttajageeni potilailla olisi sama. Tutkijat totesivatkin, että tautigeeni itsessään ei selitä taudin vaikeusastetta, vaan siihen vaikuttavat muut perimässä, elintavoissa tai ympäristössä olevat tekijät.\n\nMagneettikuvauksessa potilaiden sydämestä tehtiin havaintoja, joita muilla tutkimusmenetelmillä ei voitu tavoittaa. Eräs uusista havainnoista oli, että joidenkin hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden sydämeen kertyi varjoainetta, joka näkyi kuvissa kirkkaina pisteinä sydänlihaksen keskellä. Tällaisia muutoksia ei ollut yhdelläkään normaalilla vertailuhenkilöllä. Nämä muutosalueet liittyvät todennäköisesti sydänlihaksen tulehdus- tai arpimuutoksiin. Jatkossa tuleekin selvittää, onko alttius rytmihäiriöön koholla niillä potilailla, joiden sydämistä löytyy näitä muutoksia. Erityisen tärkeää on, että magneettitutkimuksesta ei aiheudu potilaalle haittavaikutuksia. Tällöin myös lapsipotilaita voidaan tutkia turvallisesti ja tutkimusta voidaan toistaa vaikka vuosittain potilaiden taudinkulun seuraamiseksi.\n\nMagneettikuvaus voi tuoda runsaasti tietoa hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden sydämistä. Sydämen magneettikuvaus onkin otettu käyttöön kardiomyopatiapotilaiden arvioinnissa Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen radiologian osastolla. Myös muista sairaaloista on tiedusteltu mahdollisuutta lähettää kardiomyopatiapotilaita arvioitavaksi magneettikuvaukseen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.\n\nTutkimustulokset saavuttivat merkittävää kansainvälistä huomiota. Niitä esiteltiin lukuisissa tieteellisissä kongresseissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja kolme väitöskirjan neljästä tieteellisestä julkaisusta julkaistiin radiologian ja isotooppilääketieteen parhaimmissa julkaisusarjoissa.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0389-0\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0389-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
160 s.
Tekijät:
Sipola Petri(diss)
Tuotekoodi 020106
30,00 €