Essays on the entrepreneurial process in rural micro firms, Kyo:n julkaisuja H 3

Kaikkonen Virpi 11.6.2005\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nYrittäjyys\nEssays on the Entrepreneurial Process in Rural Micro Firms (Maaseudun pienten yritysten yrittäjyysprosessi)\n\nVastaväittäjä: Professori Hannu Niittykangas, Jyväskylän yliopisto.\nKustos: Professori Hannu Littunen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nMaaseudulla myös innovatiivisia ja kasvuhaluisia yrityksiä\n\nPieniin maaseutuyrityksiin, jotka yleensä ovat perheyrityksiä, yhdistetään usein kasvuhaluttomuuden ja alhaisen innovatiivisuuden käsitteet. Virpi Kaikkosen väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että maaseutuyrityksistä löytyy myös kasvuhaluisia ja innovatiivisia edelläkävijäyrityksiä. Maaseudun pienille yrityksille näyttää kuitenkin olevan tyypillistä suurten riskien karttaminen, joten kasvu pyritään saavuttamaan pitkällä aikavälillä ja omaa ja perheen työpanosta hyväksi käyttäen. Tutkimuksen yritykset ovat pääosin elintarvikkeita jalostavia yrityksiä, joissa useissa harjoitetaan myös muuta toimintaa, kuten matkailua ja koneurakointia.\nYrittäjien monipuolinen kokemus auttaa maaseutuyritysten kehittymisessä\n\nKaikkosen väitöskirjatutkimuksen mukaan innovatiiviset maaseutuyritykset kehittävät uuden tyyppisiä toimintatapoja yrittäjyysprosessin eri vaiheissa. Yrittäjät luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat yrittäjän erityisosaamiseen ja hankittuun kokemukseen. Lisäksi he kehittävät innovatiivisia toimintatapoja hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Nämä yritykset käyttävät hyväkseen verkostoitumista sekä toimintojen ja tuotannon järjestämisessä että tuotteiden suunnittelussa ja markkinoinnista.\n\nTutkimuksessa korostui yrittäjien monipuolisen kokemuksen merkitys yritysten kehittymiselle. Yrittäjät, jotka aktiivisesti kehittävät uusia toimintatapoja yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseksi, ovat usein hankkineet monipuolista, ei pelkkään perusmaatalouteen liittyvää kokemusta muun yrittäjyyden, työn tai harrastusten kautta. Nämä yrittäjät ovat halukkaita hankkimaan uutta tietoa ja osaamista tarpeen mukaan.\n\nVirpi Kaikkonen tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan yrittäjyyttä koko yrityksen elinkaaren kestävänä toimintatapana. Kaikkosen tutkimus muodostuu artikkeleista, joissa yrittäjyysprosessista tarkastellaan neljää merkittävää osa-aluetta: liiketoimintamahdollisuuden havaitsemista ja kehittämistä, innovatiivista toimintatapaa hyödyntää liiketoimintamahdollisuus, yrityksen kehittymistä ja kasvua sekä yrittäjämäisen toimintatavan ja osaamisen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Tutkimuksen merkitys yrittäjyystutkimukselle syntyy uudesta, laajemmasta näkemyksestä yrittäjyysprosessiin ja siitä, että yrittäjyyttä tarkastellaan osana yrityksen jokapäiväisiä toimintoja. Tutkimus antaa uutta tietoa erityisesti maaseudulla toimivien pienten yritysten kehittymisestä, ja palvelee siten myös käytännön kehittämistyötä tekeviä auttamalla ymmärtämään näiden yritysten tarpeita.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet. ISBN 951-781-982-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-982-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
130 s.
Tekijät:
Kaikkonen Virpi(diss)
Tuotekoodi 020098
25,50 €