Yksin tätä työtä ei voi tehdä - sosiaalityöntekijöiden osaamisen tuki ja osaamisen jakaminen lastensuojelutyössä, Osaatko-Kartuke-hankkeen julkaisuja 6

Tämä tutkimusraportti on osa Kuopion Osaamisella tuloksellisuutta kuntaorganisaatioo(OSAATKO) - tutkimushanketta ja osa valtakunnallista neljän yliopiston yhteistä Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin (KARTUKE) tutkimusohjelmaa. Tutkimuksessa käsittelemme tuloksellisuuden keskeistä osatekijää, henkilöstövoimavaroja, ja siinä henkilöstön osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Lastensuojelun sosiaalityö on alue, jossa yhteistyö, osaamiselle saatu tuki ja toisaalta oman osaamisen jakaminen ovat keskeisiä työn onnistumiseen liittyviä tekijöitä. Yksin ei lastensuojelun työtä voi tehdä.\nAjatus tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelusta näkyy tässä työssä. Työn lähtökohdat ja aihealueet palaavat kahteen OSAATKO- hankkeeseen liittyvään sosiaalityön pro gradu -tutkielmaan. Kaija Jokela Ja Birgitta Halmekangas tekivät vuonna 2004 yhteisen opinnäytetyön kuntouttavan tuen asiakaspolusta lastensuojelutyössä. Tässä tutkimuksessa jatkoimme eräitä heidän esille nostamiaan sosiaalityön osaamisen ja eri ammattiryhmien yhteistyön kysymyksistä. Työnjakomme raportissa on seuraava. Haastattelut ja haastatteluaineiston analysoinnin teki Saila Lohi. Muutoin raportti on laadittu yhdessä ja vastaamme sisällöstä yhdessä.\nKiitokset kaikille haatatelluille. Kirjan nimi on suora lainaus erään haastatellun sosiaalityöntekijän puheesta

ISBN-10:
951-27-0306-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
70 s.
Tekijät:
Lohi Saila & Niiranen Vuokko
Tuotekoodi 020092
16,00 €