Mielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915-1918, Kyo:n julkaisuja E 120

Jyrkinen Anna-Riitta 28.5.2005\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nMielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915 – 1918. Hoitolan ensimmäisten potilaiden dokumentteihin perustuva analyysi\n\nVastaväittäjä: Professori Maritta Välimäki, Turun yliopisto\nKustos: Ma. professori Merja Nikkonen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nVarattomien mielenvikaisten hoidon järjestäminen oli 1900-luvun alussa kuntien köyhäinhoidon tehtävä. Nykyisin termein se oli osa kunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluprosessia. 1900-luvun alussa varsinaisia mielisairaanhoitolaitoksia olivat ainoastaan valtion keskuslaitokset, joihin oli vaikea päästä. Keskuslaitokset edustivat kuntalaiselle nykyistä erikoissairaanhoitoa.\nTUTKIMUS ON OSA HUS:N HISTORIAA\n\nTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata mielenvikaiseksi nimetyn henkilön hoitopolkua kotoa hoitolaitokseen ja takaisin. Lisäksi siinä kuvataan minkälaista oli 1900-luvun alun kunnallinen mielisairaanhoito kuntalaisen/potilaan kannalta asiakirjojen valossa. Lähimpänä tutkimuskohteena on Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatrian tulosyksikkö eli Kellokosken sairaala.\n\nTämän historiallisen tutkimuksen näkökulma on mikrohistoriallinen ja lähdeaineisto koostuu mielisairaanhoidon synnyn tausta-aineiston osalta valtion tasolla vaivaishoidontarkastelijan arkiston ja lääkintöhallituksen arkiston dokumenteista. Kuntien tasolla aineistona ovat kuntien arkistojen vaivaishoitoa ja köyhäinhoitoa koskevat dokumentit. Pääaineiston muodostavat Kellokosken piirimielisairashoitolan arkiston potilasdokumentit vuosilta 1915-1918. Lisäksi aineistona on seurakuntien arkistojen väestökirjanpito esimerkkipotilaiden osalta. Tutkimuksen etenemistapa nimettiin hoitopoluksi ja sen tutkiminen hoitopolkuanalyysiksi.\nKÖYHIEN MIELISAIRAIDEN HOIDON ERIYTYMINEN\n\nTutkimustuloksissa nousee keskeisenä löydöksenä esiin köyhien mielisairaiden hoidon eriytyminen/eriyttäminen kunnalliseksi mielisairaanhoidoksi, joka perustaltaan oli vaivaishoitoa. Ensin se toteutettiin vaivaistalojen mielisairasosastoilla ilman sairaanhoidollista henkilöstöä ja sittemmin lääkärijohtoisena kuntien yhteisissä piirimielisairashoitoloissa, mutta edelleen ilman koulutettua sairaanhoidollista henkilöstöä. Tästä huolimatta nämä hoitolat vastasivat lähes kaikkeen siihen kuntien osoittamaan hoidon tarpeeseen mihin muut viranomaiset eivät kyenneet vastaamaan. Yksittäiselle kuntalaiselle tällaiseen hoitomuotoon valikoituminen oli sattumanvaraista. Suurin ja vaikuttavin tekijä potilaan hoitolaan valikoitumiseen oli hänen varattomuutensa ja oletettu parantumattomuus.\n\nTutkimus avaa uutta näkökulmaa kunnallisen mielisairaanhoidon muotoutumiseen ja köyhän mielisairaan kuntalaisen hoitopolkuun kotoa laitoshoitoon ja takaisin 1900-luvun alussa. Se myös nostaa esiin ihmisten monet vaikeudet; hoitohenkilöstön ja ravinnon puutteen, sodan aiheuttamien ongelmien ja tarttuvien vaarallisten tautien koetellessa heitä kaikkia.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-959-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-959-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
182 s.
Tekijät:
Jyrkinen Anna Riitta(diss)
Tuotekoodi 020083
25,25 €