Compliance and patient-perceived problems in the treatment of hypertension, Kyo:n julkaisuja A 82

Jokisalo Erkki 26.9.2005\nFarmaseuttinen tiedekunta\nSosiaalifarmasia\nCompliance and Patient-perceived Problems in the Treatment of Hypertension (Hoitomyöntyvyys ja potilaiden kokemat ongelmat verenpainetaudin hoidossa)\nVastaväittäjä: Professori Jaakko Tuomilehto, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Hannes Enlund, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nLähes jokaisella suomalaisella verenpainepotilaalla on ongelmia hoidossaan \nLähes jokainen suomalainen verenpainepotilas kokee hoitoonsa liittyviä ongelmia. Verenpainepotilaana oleminen koetaan vaikeana ja yli puolet potilaista ei ole saanut riittävästi tietoa sairaudestaan. Kahdella kolmasosalla on ongelmia hoidon seurannassa. Keskimäärin potilailla on viisi ongelmaa.\n\nSuomessa on puoli miljoonaa potilasta, joilla on erityiskorvattavia verenpainelääkkeitä. Vain joka neljäs suomalaisessa terveyskeskuksessa hoidettu verenpainepotilas on saavuttanut tavoitteen mukaiset verenpainearvot. Tämä ei ole yksinomaan suomalainen ongelma, sillä huonot hoitotulokset ovat paljon laajempi ongelma, johon mm. Maailman terveysjärjestökin on ottanut kantaa ja etsinyt ratkaisuja. Proviisori Erkki Jokisalon Kuopion yliopistossa tehdyn väitöskirjan tarkoituksena oli selvittää verenpainepotilaiden kokemia ongelmia ja niiden yhteyksiä lääkkeiden käyttöön ja kohonneen verenpaineen hoitotavoitteen saavuttamiseen. \n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että potilaan toivoton tai turhautunut suhtautuminen verenpaineensa hoitoon oli yhteydessä huonoihin verenpainetasoihin. Samoin potilaan kokemat ongelmat ovat yhteydessä verenpainelääkityksen laiminlyönteihin ja huonoon hoitoon sitoutumiseen. Moni potilas suhtautuu välinpitämättömästi verenpainetautiinsa. Terveydenhuollossa tarvitaan huomattavasti entistä potilaskeskeisempää näkökulmaa yhdistettynä tehokkaaseen elintapaneuvontaan ja verenpainelääkitykseen. \n\nVäitöskirjassa luodun teoreettisen mallin avulla pyritään tunnistamaan ja löytämään ratkaisuja lääkehoidossa yleisesti esiintyviin hoitomyöntyvyysongelmiin. Monet syyt johtavat siihen, että lääkärin antamia ohjeita muutetaan tai lääkehoito keskeytetään. Täyden hyödyn ja tehon saavuttaminen lääkehoidosta edellyttää annettujen ohjeiden noudattamista. Pitkäaikaisen hoidon onnistumiseksi ja ongelmien selvittämiseksi tarvitaan saumatonta yhteistyötä potilaan, lääkärin ja koko terveydenhuollon henkilöstön välillä. Vajavainen hoitoon sitoutuminen ja lääkehoidon keskeyttäminen ovat keskeinen riskitekijä muidenkin kansantautien kuten diabeteksen ja kohonneen kolesterolin hoidossa. \n\nVäitöskirjatutkimukseen osallistui vajaa 1800 terveyskeskuksien ja yli 400 apteekkien verenpainepotilasta.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 051-27-0400-5\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-27-0400-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
107 s.
Tekijät:
Jokisalo Erkki(diss)
Tuotekoodi 020074
20,00 €