Tuloksellisuusarviointi tieto-organisaatiossa. Tapaustutkimus ammattillisesta koulutuksesta - Pohjois-Savon opisto, OSAATKO-KARTUKE -hankkeen julkaisuja 2

Teoksessa tarkastellaan tasapainotetun mittariston mukaista tuloksellisuuden arviointia ja sen toimivuutta ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillinen oppilaitos on asiantuntijaorganisaatio, jossa tiedolla on keskeinen merkitys itse työssä. Tuloksellisuutta koskevaa tietoa tarvitaan myös tuloksellisuusrahoituksen perustaksi. Tässä tutkimuksessa tuloksellisuuden arviointia on tarkasteltu henkilöstöjohtamisen, työn tarjoamien oppimisolosuhteiden sekä osaamisen johtamisen näkökulmista. Tasapainotetun mittariston tuloksellisuuden osa-alueiden tasapaino, ohjaus eri tasoilla sekä käyttöönottotapa nousevat keskeisiksi asioiksi henkilöstön, johdon ja poliittisten päätöksentekijöiden haastatteluissa.

ISBN-10:
951-27-0308-4
Kieli:
suomi
Sivumäärä:
100s.
Tekijät:
Pakarinen Terttu
Tuotekoodi 020071
16,00 €