Experimental Thermal Injury. New methods in assessing tissue damage, Kyo:n julkaisuja D 356

Papp Anthony 3.6.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nPlastiikkakirurgia\nNew methods in assessing tissue damage (Uudet menetelmät kudosvaurion arvioimisessa kokeellisessa palovammassa) \nVastaväittäjä: Dosentti Hannu Kuokkanen, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Esko Alhava, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nUudet menetelmät kudosvaurion arvioimisessa kokeellisessa palovammassa\nKudosturvotus on luonteenomainen palovammalle. Sen muodostumiseen liittyy erilaisten välittäjäaineiden vapautumista ja nesteen karkaamista soluvälitilaan. Turvotuksella on merkitystä palovamman syvenemisprosessissa. Histamiinia on pidetty tärkeänä paikallisena välittäjäaineena palovamman jälkeen. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia uusilla menetelmillä sekä paikallista histamiinin vapautumista kudokseen että turvotuksen kehittymistä sekä mahdollisesti sen avulla tapahtuvaa aikaista palovamman syvyysarvion tekemistä.\n\nEnsimmäisessä osatyössä luotiin toistettava menetelmä pinnallisen, keskisyvän ja syvän palovamman aikaansaamiseksi. Pinnallisimpia palovammoja lukuun ottamatta todettiin vamman histologinen syveneminen 48 tuntiin saakka vammasta.\n\nMikrodialyysimenetelmän avulla kerättiin palaneen kudoksen solunulkoisesta tilasta näytteitä histamiinianalyysejä varten. Ensimmäisten vamman jälkeisten tuntien aikana todettiin selvä yhteys vamman syvyyden ja histamiinin vapautumisen välillä: syvät vammat vapauttivat enemmän histamiinia kudokseen kuin pinnallisemmat. Kun vammasta oli kulunut 24 tuntia, todettiin uusi histamiinipitoisuuden nousu kudoksessa ilman nousua plasmassa tai palamattomassa kontrollialueessa, mikä viittaa paikalliseen tapahtumaan. \n\nImpedanssi-mittauksella määritetään kudoksen ns dielektrisyysvakio, joka 300 MHz taajuudella suoritettuna on riippuvainen kudoksen kokonaisvesimäärästä eli turvotuksesta. Erikokoisilla antureilla mitattuna nähtiin kudoksen eri syvyydessä turvotuksen muodostumisessa eroja eri syvyyttä olevissa palovammoissa. Dielektrisyysvakion avulla pystyttiin erottamaan keskisyvät ja syvät palovammat toisistaan ensimmäisen vuorokauden aikana vammasta, kun kliinisessä työssä palovamman syvyysmääritys tehdään 48-72 tuntia vammasta. Lisäksi ihonalaisrasvassa todettiin huomattava turvotus palovamman syvyydestä riippumatta. Vesimäärissä todetut muutokset vahvistettiin lyofilisoimalla kudospalat absoluuttisen vesimäärän määrittämistä varten.\n\nVäitöskirjatyössä luotiin toistettava koe-eläinmalli palovammojen tutkimustarkoitukseen. Sekä mikrodialyysi- että impedanssimenetelmä soveltuvat hyvin palovammatutkimukseen mahdollistaen tarkan paikallisten välittäjäaineiden vapautumisen tutkimisen sekä antaen kliinisessä työssä mahdollisuuden aikaisempaan syvyysarvioon ja hoitolinjojen valitsemiseen.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-496-8\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-496-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
78 s.
Tekijät:
Papp Anthony (diss.)
Tuotekoodi 020061
20,00 €