CT angiography in the assessment of atherosclerotic carotid and renal arteries, Kyo:n julkaisuja D 357

Berg Marja 10.6.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nRadiologia\nCT Angiography in the Assessment of Atherosclerotic Carotid and Renal Arteries (Verisuonikuvaus tietokonetomografialla (TT) kaula- ja munuaisvaltimoiden valtimonkovetustaudissa) \nVastaväittäjä: Professori Leena Kivisaari, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Ritva Vanninen, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nVäitöskirjatyössä todettiin tietokonetomografialla tehtävän verisuonikuvauksen soveltuvan munuais- ja kaulavaltimoiden valtimonkovetustaudin aiheuttamien muutosten kuvantamiseen.\n\nValtimonkovetustauti edetessään muuttuu usein oireiseksi. Valtimonkovetustauti on yleinen suomalaisessa väestössä samoin kuin sen eri ilmentymät sydän- ja verisuonitauteina. Valtimonseinämässä oleva kovettuma (plakki) joko ahtauttaa valtimoa estäen veren pääsyn kohde-elimeen tai plakki voi myös revetä ja revetessään aiheuttaa valtimoa tukkivan hyytymän tai hyytymäkylvöä tukkien pienempiä valtimohaaroja. Oireet ilmenevät kohde-elimen mukaan. Kaulavaltimoiden alueella oleva plakin aiheuttama ahtauma tai plakkirepeämä aiheuttaa aivoperäisiä oireita ilmentyen esimerkiksi toispuoleisena halvauksena. Munuaisvaltimon verenkierron estyminen plakin vuoksi voi johtaa sekundaariseen verenpainetautiin, jota sairastaa n. 5% kaikista verenpainetautipotilaista. \n\nValtimonkovetustaudin aiheuttamien oireisten verisuoniahtaumien hoito on kehittynyt viime aikoina. Vähemmän kajoavana hoitomuotona toimenpideradiologiset hoidot ovat yleistyneet kirurgian rinnalle. Hoitopäätös perustuu myös kuvantamislöydökseen. Verisuonien valtimokuvaus (angiografia) on perinteisesti ollut luotettava verisuoniahtauman toteamisessa, mutta toimenpiteenä se ei ole aivan riskitön ja siksi sydän- ja verisuonitauteja kuvannetaan lisääntyvästi potilaaseen kajoamattomilla menetelmillä mm. ultraäänikuvauksella ja magneettikuvauksella. Verisuonikuvaus tietokonetomografialla (TT-angiografia) on nopeasti yleistynyt kuvausmenetelmä, jossa valtimokuvausta varten annetaan jodipitoista varjoainetta verenkiertoon laskimoteitse. TT-angiografian haittapuolina ovat varjoaineen käyttöön liittyvä munuaisvaurion riski munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja potilaan saama ionisoiva säteily.\n\nVäitöskirjatyössä selvitettiin TT-angiografian soveltuvuutta munuais- ja kaulavaltimokuvauksiin. Tutkimukset suoritettiin yhteensä 104 potilaalle. TT-angiografian todettiin olevan tarkka havaitsemaan ahtaumia kyseissä valtimoissa, joskin valtimonkovetustaudissa usein ilmenevät kalkkeumat haittasivat ahtauman asteen arviointia. Munuaiskudoksen tehostumismittauksella voidaan saada sekundaarista viitettä toispuoleisesta munuaisvaltimon ahtaumasta, mutta menetelmällä on rajoituksensa eikä sitä käytetä normaalisti kliinisessä työssä. TT-angiografia todettiin angiografiaa tarkemmaksi menetelmäksi havaitsemaan kaulavaltimoissa lieviä valtimonkovetustaudin muutoksia, jotka varmennettiin suonensisäisellä ultraäänitutkimuksella. \n\nKahden osatyön potilaskuvaukset suoritettiin uuden tekniikan TT-laitteella eli monirivi-ilmaisinlaitteella. Laitetekniikan kehitys ja myös tietokoneiden suorituskyvyn lisääntyminen on lisännyt TT-angiografian käytettävyyttä verisuonikuvauksiin ja nopeuttanut kuvauksia. Kuvausten analysointikin on siirtynyt filmikuvien tulkinnasta tietokoneiden monitoreilta tapahtuvaan tulkintaan. Myös erillisiä tietokoneohjelmia on saatavissa apuvälineeksi verisuoniahtaumien asteen arviointiin. Yhtä tällaista tietokoneohjelmaa arvioitiin kaulavaltimoiden ahtauman asteen määrittämisessä ja se todettiin käyttökelpoiseksi, mutta ohjelman rajoituksena todettiin olevan esimerkiksi suonen ääriviivojen ajoittainen virheellinen rekisteröinti. TT-angiografia monirivi-ilmaisinlaitteella ja käyttäen monitorilta tapahtuvaa kuvauksen tulkintaa todettiin tarkaksi menetelmäksi määrittää kaulavaltimoahtauman aste aivoperäisiä oireita sairastavilla potilailla.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-497-6\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-497-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
143 s.
Tekijät:
Berg Marja (diss.)
Tuotekoodi 020060
20,00 €