Wheezing requiring hospitalisation in infancy - Outcome at early school age, Kyo:n julkaisuja D 359

Kotaniemi-Syrjänen Anne 18.6.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastentaudit\nWheezing requiring hospitalisation in infancy – outcome at early school age. Viral aetiology of wheeze and predictive factors for outcome. (Varhaislapsuuden sairaalahoitoinen hengenahdistus - virusetiologia ja kouluiän ennusteeseen vaikuttavat tekijät) \nVastaväittäjä: Professori Jussi Mertsola, Turun yliopisto\nKustos:Dosentti Matti Korppi, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nVarhaislapsuuden sairaalahoitoisen hengenahdistuksen ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät\nVäitöskirjatutkimuksessa selviteltiin varhaislapsuudessa sairaalahoitoa vaativan ahtauttavan keuhkoputkitulehduksen virusperäisiä taudinaiheuttajia, ennustetta, sekä ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Yksi tärkeimmistä uusista havainnoista oli että tavallinen nuhakuumeen aiheuttaja, rinovirus, oli todettavissa ahtauttavan keuhkoputkitulehduksen taustalla kolmasosalla lapsista, ja rinovirus ainoana taudinaiheuttajana liittyi yli nelinkertaiseksi suurentuneeseen astmariskiin muihin taudinaiheuttajiin verrattuna.\n\nJoka neljäs tai viides lapsi saa hengenahdistusoireita virusperäisen hengitystietulehduksen yhteydessä ensimmäisten elinvuosiensa aikana ja 1-3 prosenttia kaikista lapsista tarvitsee hengenahdistusoireiden vaikeuden vuoksi sairaalahoitoa. Etenkin sairaalahoitoa tarvitsevat lapset ovat alttiita toistuvalle hengenahdistusoireilulle ja heidän astmariskinsä on tavallista suurempi. Ahtauttava keuhkoputkitulehdus on kuitenkin taustatekijöiltään varsin monimuotoinen sairaus, ja keskimäärin kahdella kolmasosalla lapsista oireilu lakkaa kouluikään mennessä. On varsin haasteellista yrittää tunnistaa kaikkien ahtauttavaa keuhkoputkitulehdusta sairastavien lasten joukosta ne, joilla oireilu on pitkäaikaista ja joilla astmariski on suuri.\n\nVäitöskirjatutkimuksessa seurattiin 82 alle kaksivuotiaana ahtauttavan keuhkoputkitulehduksen vuoksi sairaalahoitoa tarvinnutta lasta 5-8 vuoden ikään saakka. \n\nVarhaisessa kouluiässä 40 prosentilla lapsista oli astma, ja lähes puolet lapsista oli herkistynyt siite- tai eläinpölyille. Astman kehittymistä ennakoivia tekijöitä varhaislapsuudessa olivat hengenahdistusoireilun toistuminen, atooppinen ihottuma, herkistyminen etenkin kananmunalle, vehnälle, ja/tai siite- tai eläinpölyille, koholla oleva seerumin kokonais-IgE, sekä eosinofiilisten valkosolujen tavallista suurempi määrä verenkuvassa virusperäisen hengitystietulehduksen aikana. Virustutkimukset paljastivat että tutkimukseen tulovaiheessa alle puolivuotiailla yleisin viruslöydös oli respiratory syncytial (RS) –virus, mutta jo puolen vuoden iästä ylöspäin rinovirus oli yleisin. Rinovirusperäinen taudinkuva liittyi atopiataipumukseen sekä eosinofiilisten valkosolujen lisääntyneeseen määrään verenkuvassa. Vajaalla viidesosalla lapsista oli jo alle kahden vuoden iässä IgE-tyypin vasta-aineita eläin- tai siitepölyille. Näillä kaikilla lapsilla oli ihotesteillä havaittava herkistyminen pölyille kouluiässä, ja lähes kymmenkertainen astmariski muihin lapsiin verrattuna.\n\nRinovirus aikaansaa tavallisimmin ylähengitystietulehduksia, mutta etenkin astmaattinen tulehdus keuhkoputkissa altistaa rinovirusperäiselle alahengitystietulehdukselle. Leikki- ja kouluikäisillä rinovirus onkin yleinen astman pahenemisvaiheiden taustalla. Väitöskirjatutkimuksen perusteella rinoviruksen ei voida katsoa aiheuttavan astmaa. Rinovirus näyttäisi kuitenkin poimivan ahtauttavaa keuhkoputkitulehdusta sairastavien lasten joukosta lapset, joilla astmariski on merkittävästi lisääntynyt. Viruksen tutkiminen ahtauttavaa keuhkoputkitulehdusta sairastavilta lapsilta voisi siis olla perusteltua astmariskissä olevien lasten havaitsemiseksi mahdollisimman varhain. Rinoviruksen tutkiminen on toistaiseksi rajoittunut tutkimuskäyttöön.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-499-2\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-499-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
97 s.
Tekijät:
Kotaniemi-Syrjänen Anne (diss.)
Tuotekoodi 020059
25,50 €