Cytotoxic and antifungal acetophenone-derived mannich bases, Kyo:n julkaisuja D 361

Gül Mustafa 28.6.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nFysiologia\nCytotoxic and Antifungal Acetophenone-derived Mannich Bases: Effects on Redox Thiols and Heat Shock Proteins (Mannich-emästen solumyrkyllisyys ja mahdollinen käyttö ihosienilääkkeenä) \nVastaväittäjä:Professori Heikki Kainulainen, Jyväskylän yliopisto\nKustos:Professori (emeritus) Osmo Hänninen, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nSolumyrkkyjä käytetään sekä infektioiden että pahanlaatuisten kasvainsairauksien hoidossa. Mannich-emästen vaikutusmekanismi poikkeaa monista muista yleisesti käytetyistä yhdisteistä. Ne alkyloivat tärkeitä molekyylejä, jotka ovat solujen toiminnalle, myös niiden jakautumiselle välttämättömiä. Mannich-emäkset tarjoavat teoriassa uusia mahdollisuuksia sairauksia aiheuttavien jakautuvien solujen tuhoamiseen, joista voi olla hyötyä, kun sairauksia aiheuttavat solut ovat tulleet vastustuskykyisiksi muille lääkeaineille. Mannich-emästen vaikutuksista solutasolla on vain rajoitetusti tietoja. Teoreettisesti mielenkiintoisia ovat niiden vaikutukset rikkipitoisten solujen avainmolekyylien kannalta. Ne saattavat olla mielenkiintoisia yhdisteitä ihosienitulehdusten aiheuttamien sairauksien hoidossa. Sienitulehdukset ovat usein varsin hankalia paranemaan. \n\nVäitöstutkimussarjassa valmistettiin sarja erilaisia Mannich-emäksiä. Niiden rakenteita kehitettiin odottaen niiden tehon paranevan teoreettiselta kannalta sopivia ryhmiä niihin lisäten. Työsarjassa selvitettiin näiden molekyylien tehokuutta jatkuvasti lisääntyviä imettäväisen soluviljelmiä ja eliöviljelmiä apuna käyttäen. Myös sairaalasta saatuja ihosieniviljelmiä tutkittiin. Mannich-emästen vaikutuksia mitattiin erityisesti hapetuspelkistystasapainon kannalta. Rikkipitoiset molekyylit hapettuvat ja pelkistyvät soluissa jatkuvasti. Kun ihosienet ovat erikoistuneet elämään ihossa, niillä on erityinen kyky selviytyä ihon hyvin vastustuskykyisen sarveisaineen keratiinin muodostamassa ja runsaasti rikkipitoisia sidoksia käsittävässä ympäristössä. Mannich-emästen tehoa verrattiin muun muassa 5-fluorourasiiliin, joka vaikuttaa tumien emäsketjujen valmistukseen.\n\nTulokset osoittivat, että eräät valmistetuista Mannich-emäksistä olivat tehokkaampia kuin nukleiinihappojen raaka-aineanalogi 5-fluorourasiili, joka estää solujen aineenvaihdunnan säätelyä ja myös solujen lisääntymistä. Eräät valmistetut yhdisteet olivat myös hyvin tehokkaita estämään ihosienien kasvua. Seurattaessa solujen hapetus-pelkistyspotentiaalin normaalina säilymisen kannalta tärkeän glutationin pitoisuuksia saatiin todisteita siitä, että tämän häiriö saattaa selittää Mannich-emästen vaikutusmekanismia. Kun osa rikkipitoisista yhdisteistä on välttämättömiä solujakaantumisten kannalta, Mannich-emäkset estävät myös solujen jakaantumista.\n\nYhteenvetona voidaan todeta, että Mannich-emäkset tarjoavat mahdollisuuden kehittää uuden tyyppisiä lääkeaineita tauteja aiheuttavien pieneliöiden kuten ihosienien ja myös elimistössä itsessään syntyvien pahanlaatuisten kasvainsolujen kurissa pitämiseen.\n\nTutkimussarja on esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä ja tässä tapauksessa suomalaisen ja turkkilaisen yliopiston välillä.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0381-5\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-27-0381-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
68 s.
Tekijät:
Gül Mustafa (diss.)
Tuotekoodi 020057
20,00 €