Nutrition, gastrointestinal food hypersensitivity and functional gastrointestinal disorders in schoolchildren and adolescents, Kyo:n julkaisuja D 366

Haapalahti Mila 9.9.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen ravitsemustiede\nNutrition, Gastrointestinal Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders in Schoolchildren and Adolescents (Ravitsemus, ruokayliherkkyys ja toiminnalliset vatsaoireet lapsilla ja nuorilla) \nVastaväittäjä: Professori Olli Simell, Turun yliopisto\nKustos:Professori Hannu Mykkänen, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nKouluikäisten lasten pitkittyneiden vatsaoireiden taustalla voi olla myös maitoallergiaa\nJoka kymmenennen lapsen arvioidaan kärsivän pitkittyneistä vatsaoireista. Suurin osa oireista jää vaille selitystä ja niitä pidetään toiminnallisina, mutta kehittyneiden tutkimusmenetelmien myötä oireiden taustalta löytyy yhä useammin hoidettavia syitä, mm. hoitamatonta ruokayliherkkyyttä. Hoitamaton ruokayliherkkyys voi aiheuttaa vatsa- ja iho-oireiden lisäksi ruokahaluttomuutta, väsymystä, ravintoaineiden imeytymisen häiriintymistä ja kasvun hidastumista.\n\nMaidon käyttöön liittyvät vatsaoireet ovat yleisiä ja ne tulkitaan usein laktoosi-intoleranssiksi, mutta osalla lapsista oireilu voi johtua maitoallergiasta tai hoitamattomasta keliakiasta. Epäsäännöllinen syöminen, epäterveelliset ruokavalinnat ja psyykkinen stressi voivat myös selittää oireita.\n\nTässä väitöstutkimuksessa selvitettiin pitkittyneiden vatsaoireiden yleisyyttä ja oireilun syitä 10-11 -vuotiailla lapsilla (n=404). Tutkimuksessa kuvattiin lasten ruokavalintoja ja ateriarytmiä koko väestössä sekä toiminnallisista vatsaoireista kärsivillä lapsilla (n=49). Tutkimuksessa selvitettiin myös maitoallergiaan (n=15) ja keliakiaan (n=26) liittyviä muutoksia ohutsuolen limakalvolla sekä hoitamattoman ruokayliherkkyyden vaikutusta ravitsemustilaan. \n\nVäestötutkimuksessamme jopa kolmannes 10-11 -vuotiaista lapsista kärsi pitkittyneistä vatsaoireista. Maitoallergiaa löydettiin 9:ltä (2.2 %) lapselta. Oireina heillä oli kroonista mahakipua, pitkittynyttä ripulia ja ummetusta, jotka ilmaantuivat useiden päivien kuluessa maidon käytön uudelleen aloittamisesta. Kliinisessä kokeessa maitoallergisilla lapsilla oli terve suolinukka, mutta heillä havaittiin tulehdusta ohutsuolessa. Maitoallergisten lasten veren rauta- ja foolihappoarvot olivat normaalit, mutta lähes puolella heistä oli pituuskasvun hidastumista ja painon laskua. Laktoosi-intoleranssia löydettiin 2.0 prosentilla ja keliakiaa 1.2 prosentilla vatsaoireisista lapsista. Keliakiaan ei kuitenkaan aina liity vatsaoireita. Toisessa väestötutkimuksessa (n=3654) jopa kolmannes keliaakikoista (n=26) oli oireettomia. Puolella heistä oli suolinukan täydellistä tuhoutumista ohutsuolen alkuosassa, ja joka kolmannella heistä oli poikkeavan alhaiset veren rauta- ja foolihappoarvot. \n\nToiminnallisista vatsaoireista kärsivien lasten ruokavalinnat olivat enemmän välipalatyyppisiä (useammin limsaa ja jäätelöä, harvemmin kasviksia, marjoja ja hedelmiä, harvemmin yhteinen päivällinen perheen kanssa) kuin vatsaoireettomilla lapsilla. Oireryhmässä sokerin saanti oli runsaampaa ja kuidun saanti jäi puolella vatsaoireisista ja kolmanneksella oireettomista alle suositusten. Kaiken kaikkiaan syöminen on säännöllistä kouluikäisillä lapsilla, mutta vain pienellä osalla ruokavalinnat noudattavat ravitsemussuosituksia kasvisten, hedelmien, marjojen, rasvattoman maidon ja kasvimargariinin käytön suhteen. Makeisia syödään yleisesti arkipäivinä. \n\nPitkittyneet vatsaoireet ovat yleisiä kouluikäisillä lapsilla. Vatsaoireen taustalta tulee sulkea pois ruokayliherkkyys (maitoallergia ja keliakia) aiempaa huolellisemmin normaalin kasvun turvaamiseksi. Ruokavalintojen terveellisyyteen ja syömisen säännöllisyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota toiminnallisista vatsaoireista kärsivillä lapsilla. \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D Lääketiede. ISBN 951-27-0386-6\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-27-0386-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
61 s.
Tekijät:
Haapalahti Mila (diss.)
Tuotekoodi 020052
25,00 €