Miten arvioida ja hoitaa potilaiden moniulotteista kipua? Otteita kokemuksista, menetelmistä ja etiikasta, Kyo:n selvityksiä E 35

Jokainen terveydenhuollossa asioiva kokee jonkinlaista kipua jo palveluja hakiessaan tai kipu syntyy erilaisten toimenpiteiden ja tutkimusten yhteydessä. Tiedon tuottaminen ihmisten kivun kokemuksista ja hoitohenkilöstön käyttämistä menetelmistä on tärkeä osa terveystieteellistä ja hoitotieteen tutkimusta. Tässä kirjassa esitellään joitakin Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksen kivun arviointia ja hoitoa käsittelevän tutkimushankkeen osatutkimuksia. Vuonna 1997 käynnistyneessä ja edelleen jatkuvassa hankkeessa tuotetaan tietoa eri-ikäisten lasten(keskosista kouluikäisiin)ja aikuisten kipukokemuksista, hoitokäytännöistä ja kipumittareiden arvioinnista sekä joistakin tutkimusmenetelmällisistä ja -eettisistä kysymyksistä

ISBN-10:
951-781-435-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
193 s.
Tekijät:
Katri Vehviläinen-Julkunen ja Anna-Maija Pietilä(toim.)
Tuotekoodi 019960
11,75 €