Coagulation physiology and abnormalities in newborn infants, Kyo:n julkaisuja D 349

Salonvaara Marjut 17.12.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastentaudit\nCoagulation physiology and abnormalities in newborn infants: Association with intraventricular haemorrhage and central venous catheter-related thrombosis (Vastasyntyneiden veren hyytymisjärjestelmän kehittyminen ja siihen liittyvät aivoverenvuodot ja keskuslaskimokatetritukokset)\nVastaväittäjä: dosentti Jari Petäjä, Helsingin yliopisto\nKustos: professori Raimo Voutilainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nNykyisin yhä pienemmät ja ennenaikaisemmat keskoset ja sairaat vastasyntyneet jäävät henkiin. Niiden potilaiden, joilla on ollut syntymän jälkeen vaikeita ongelmia, kuten aivoverenvuotoja ja keskuslaskimokatetritukoksia, määrä kasvaa. Tutkimuksessa selvitettiin hyytymisjärjestelmän kehittymistä vastasyntyneillä. Pienimpien ja sairaimpien keskosten hyytymistekijäaktiivisuudet olivat alhaisimmat syntymän jälkeen. He sairastivat myös eniten aivoverenvuotoja. Kaikkien näiden lasten hyytymistekijäaktiivisuudet olivat puolivuotiaana terveen täysiaikaisen lapsen tasolla. Vastasyntyneiden tehohoidossa käytetyt keskuslaskimokatetrit aiheuttivat tukosongelmia erityisesti, kun katetri oli ollut paikoillaan yli kolme viikkoa.\n\nTutkimustulosten perusteella riskipotilaat tulisi tunnistaa ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan ennalta ehkäisemään vuoto- ja tukoskomplikaatiot. Aivoverenvuodot altistavat vammautumiselle ja vastasyntyneiden laskimotukokset aiheuttavat pitkäaikaisia verenkierto-ongelmia kasvavaan ja kehittyvään elimistöön. Puolen vuoden iässä tutkittujen lasten hyytymistekijäpitoisuuksia voidaan myös käyttää suomalaisten lasten viitearvoina.\n\nTutkimuksessa selvitettiin keskosten hyytymisjärjestelmän neljän hyytymistekijän (hyytymistekijät II, V, VII ja X) aktiivisuudet heti syntymän jälkeen sekä puolen vuoden iässä lasketun ajan mukaisesti keskosuus huomioiden. Syntymän jälkeen hyytymistekijäaktiivisuudet olivat alhaisimmat pienimmillä – ennen 28 raskausviikkoa syntyneillä ja alle 1000g painavilla – ja sairaimmilla keskosilla. Raskaudenaikainen sikiön kasvuhäiriö ja syntymän aikainen hapenpuute lisäsivät riskiä hyytymistekijöiden mataluuteen. Aivoverenvuoto todettiin 10 %:lla lapsista. Hyytymistekijä II (protrombiini) oli matala heti syntymän jälkeen niillä lapsilla, jotka sairastuivat aivoverenvuotoon.\n\nKaikki keskoset saavuttivat puolen vuoden korjatussa iässä terveen täysiaikaisen lapsen hyytymistekijäpitoisuudet. Hyytymistekijöiden aktiivisuudet korjaantuivat seuranta-aikana parhaiten pienimpien keskosten ryhmässä. Puolen vuoden iässä tutkittiin lisäksi hyytymisen estoon osallistuvat antitrombiini, proteiini C ja proteiini S. Näiden tekijöiden aktiivisuudet olivat samat kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla.\n\nHyytymistekijöiden ja hyytymisen estoon osallistuvien tekijöiden välisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatiokertoimin. Niitä on aiemmin tutkittu aikuisilla, mutta ei vastasyntyneillä. Hyytymistekijät syntymän jälkeen ja puolen vuoden iässä korreloivat keskenään ja hyytymisen estoon osallistuvien tekijöiden kanssa. Veren hyytymisessä on todennäköisesti vielä tutkimattomia yhteyksiä, jotka vaikuttavat myös vastasyntyneiden osin kehittymättömässä hyytymisjärjestelmässä.\n\nHyytymistekijät tutkittiin ennen 37 raskausviikkoa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa syntyneistä ja vastasyntyneiden teho-osastolla hoidetuista 125 lapsesta heti syntymän jälkeen. Näistä lapsista seurantatutkimukseen osallistui 82 lasta puolen vuoden korjatussa iässä.\n\nTutkimuksen toisessa osassa selvitettiin keskuslaskimokatetriin liittyvien laskimotukosten osuutta ja mahdollista tukosalttiutta alle kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla. Oireinen keskuslaskimotukos todettiin 23 %:lla. Suolistoleikkauksessa olleilla vastasyntyneillä, joilla keskuslaskimokatetri oli paikoillaan yli kolme viikkoa, oli suurin riski sairastua keskuslaskimotukokseen. Yhdeltä lapselta löytyi hyytymistekijä FV:n geenimuutos, jonka tiedetään altistavan tukoksille. Kolmella kymmenen perheen suvusta tukoksia oli todettu nuorina aikuisina. Keskuslaskimokatetri oli ollut 44 lapsella vastasyntyneisyyskaudella. Tukosalttiutta selvitettiin 10 lapselta, joilla oli ollut keskuslaskimokatetriin liittyviä tukoksia. Näiden lasten antitrombiini, proteiini C, proteiini S, tromboplastiiniaika ja hyytymistekijä V:n geenitutkimus tutkittiin takautuvasti jo sairastetun laskimotukoksen jälkeen.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-489-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-489-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Salonvaara Marjut(diss)
Tuotekoodi 019956
20,00 €