Functional profiling of the xenobiotic nuclear receptors CAR and PXR, Kyo:n julkaisuja C 179

Frank Christian 11.12.2004\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nBiokemia\nFunctional profiling of the xenobiotic nuclear receptor CAR and PXR (Xenobiottisten tumareseptorien CAR ja PXR toimintamekanismin kartoittaminen)\nVastaväittäjä: professori Olavi Pelkonen, Oulun yliopisto\nKustos: professori Carsten Carlberg, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nIhmisen elimistö on kehittänyt useita puolustusjärjestelmiä estääkseen ympäristömyrkkyjen, xenobioottien, kertymisen soluihin. Useat entsyymit lisäävät xenobioottien vesiliukoisuutta ja erityiset kuljetusproteiinit xenobioottien absorptiota ja eritystä.\n\nTumareseptoreihin kuuluvien konstitutiivisen androstaanireseptorin (CAR) ja pregnaani X reseptorin (PXR) tiedetään säätelevän geenejä, joiden koodaamat proteiinit metaboloivat ja kuljettavat yli 60% xenobiooteista. Xenobioottien vaikutuksesta CAR ja PXR sitoutuvat heterodimeerinä retinoidi X reseptorin (RXR) kanssa tiettyihin vaste-elementteihin DNA:ssa kohdegeenien säätelyalueella ja pystyvät sen jälkeen vaikuttamaan geenien ilmenemiseen.\n\nTämän tutkimuksen pääasiallinen tavoite oli selvittää molekulaarinen tausta sille, kuinka CAR-RXR ja PXR-RXR heterodimeerit sitoutuvat erityyppisiin vaste-elementteihin. Tulokset osoittavat, että CAR-RXR ja PXR-RXR-heterodimeerien vaste-elementit ovat lähes identtisiä. PXR:stä poiketen CAR:n havaittiin kuitenkin sitoutuvan DNA:han myös monomeerinä ja CAR monomeerien fysiologinen merkitys geenien säätelyssä pystyttiin selvittämään. Niin ikään pystyttiin tunnistamaan neljä uutta PXR vaste-elementtiä, joiden kautta PXR säätelee kahta aiemmin tuntematonta PXR:n kohdegeeniä.\n\nTutkimuksen toinen tavoite oli selvittää CAR:n aktivoitumisen molekulaarinen toimintamekanismi. Tulokset vahvistavat, että CAR on jatkuvasti aktiivinen ja että tämä johtuu kolmen, reseptorin eri osissa olevien aminohappojen vuorovaikutuksesta.\n\nTämä tutkimus valaisee PXR:n ja CAR:n biologiaa ja auttaa ymmärtämään xenobioottien metaboliaa.\nKuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-317-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-951-781-317
Kieli:
eng
Sivumäärä:
87 s.
Tekijät:
Frank Christian(diss)
Tuotekoodi 019952
20,00 €