Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen, Kyo:n julkaisuja E 112

Okkonen Tuula 19.11.2004\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nLapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen\nVastaväittäjä: professori Arja Isola, Oulun yliopisto\nKustos: professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nLapset terveyskeskusteluun osallistujina\n\nKuopion yliopistossa julkaistun terveystieteiden lisensiaatti Tuula Okkosen väitöskirjan ”Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen” tavoitteena oli tuottaa tietoa 5-6-vuotiaiden lasten terveyskäsityksistä ja terveyden edistämisestä lasten kanssa toimivien aikuisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen käyttöön. Tutkimukseen osallistui yhden päiväkodin 5-6-vuotiaita lapsia, lasten äitejä, päiväkodin työntekijöitä ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Tutkimuksen alussa selvitettiin lapsen käsityksiä terveydestä ja terveyden edistämisestä. Lasten terveyskäsitysten pohjalta nousi esille kaveruus-teema, jota käsiteltiin draaman keinoin yhteistyössä tutkimukseen osallistuneiden lasten, lasten äitien, päiväkodin henkilökunnan ja terveydenhoitajan kanssa. Lopuksi arvioitiin sekä yhteistä toimintaa että tutkimusprosessia kokonaisuudessaan.\n\nLasten terveyskäsitys oli laaja. Lapset kokivat terveyden hyvänä olona ja mahdollistajana. Terveys mahdollisti lapsille mieluisten asioiden tekemisen, kuten leikkimisen kavereiden kanssa. Yhdeksi terveenä pysymisen keinoksi lapset nimesivät lääkityksen. Terveys kytkeytyi turvallisuuteen siten, että lapsen hyvän sekä turvallisen olon paikkoja olivat läheisten ihmisten kodit ja lapsen ”omat” paikat, kuten maja. Lapsen terveyttä voi edistää sekä lapsi itse että aikuiset eri rooleissaan, esimerkiksi rajoittajina, ohjaajina ja keskustelijoina. Tutkimusprosessin käynnistäminen lasten terveyskäsityksillä aktivoi aikuisia pohtimaan sekä lapsen kuuntelemista että omia terveyskäsityksiään. Aikuiset pitivät lapsia kyvykkäinä, erilaisina ja lapsenomaisina terveydestä keskustelijoina.\n\nDraama toimi menetelmänä hyvin 5-6-vuotiaan lapsen sosiaaliseen terveyteen liittyvän kaveruus-teeman käsittelemisessä. Draamassa kaikki lapset pääsivät osallistumaan ja menetelmä mahdollisti leikin ja fantasian mukaan ottamisen. Lapset saivat pohtia satuhahmojen kautta kaveruuteen liittyviä asioita, tunteita sekä tehdä päätöksiä siitä, miten draama eteni. Lapsen seuraaminen ryhmässä avarsi aikuisten käsityksiä lapsista. Lasten kanssa toimivien aikuisten välinen yhteistyö sekä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksesta vastaavien kanssa todettiin jatkossakin tärkeäksi.\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-951-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-951-x
Kieli:
fin
Sivumäärä:
120 s.
Tekijät:
Okkonen Tuula(diss)
Tuotekoodi 019949
20,00 €