Starch-acetate films and microparticles, Kyo:n julkaisuja A 76

Tuovinen Laura 30.10.2004\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmasian teknologia\nStarch-acetate films and microparticles – degradation, erosion and drug release in vitro (Tärkkelysasetaattifilmit ja -mikropartikkelit: hajoaminen, eroosio ja lääkeaineen vapautuminen in vitro)\nVastaväittäjä: professori Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto\nKustos: professori Kristiina Järvinen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nTärkkelysasetaatti on tärkeä farmaseuttinen apuaine\n\nVäitöskirjatyössä tutkittiin tärkkelysasetaatin käyttömahdollisuuksia farmaseuttisena apuaineena. Perunatärkkelyksestä kemiallisesti muokattu tärkkelysasetaatti on moderni biohajoava polymeeri. Biohajoava polymeeri pilkkoutuu elimistössä turvallisiksi yhdisteiksi ja poistuu elimistöstä luonnollisia reittejä pitkin. Esimerkiksi uusien peptidi- ja proteiinilääkkeiden annostelussa biohajoavilla polymeereillä on valtavat mahdollisuudet. Peptidejä ja proteiineja ei voida annostella perinteisissä lääkemuodoissa (esimerkiksi tabletit), koska ne hajoavat ruuansulatuskanavassa eivätkä imeydy systeemiseen verenkiertoon.\n\nMuokkaamaton tärkkelys turpoaa voimakkaasti ja hajoaa nopeasti elimistössä. Tärkkelys sellaisenaan soveltuu huonosti pitkäkestoiseen lääkeannosteluun, koska lääkeaineet vapautuvat muokkaamattomasta tärkkelyksestä jo tuntien kuluessa. Työssä todettiin tärkkelysasetaatin turpoavan vähemmän ja hajoavan hitaammin kuin muokkaamattoman tärkkelyksen. Tärkkelysasetaatista valmistettu kudokseen asetettu lääkevalmiste (implantaatti) mahdollistaa lääkeaineen pitkäaikaisen vapautumisen elimistöön - lääkeainetta voi vapautua valmisteesta esimerkiksi kuukausien ajan. Lääkeaineen vapautumisnopeutta tärkkelysasetaatista pystytään kontrolloimaan tärkkelyksen asetyloinnin määrää muuttamalla. Lääkeainetta kontrolloidusti vapauttava valmiste mahdollistaa taloudellisen, tehokkaan ja turvallisen lääkinnän ja potilaan hoitomyöntyvyys lisääntyy, kun lääkettä annostellaan harvoin.\n\nLihakseen, ihon alle tai verenkiertoon injektoitavat biohajoavat mikro- ja nanopartikkelit ovat lupaavia lääkeaineiden annostelumuotoja. Mikro- ja nanopartikkelien sisällä lääkeaineita voidaan kohdentaa jopa tiettyihin soluihin. Tällöin lääkkeen hoitovaste paranee ja lääkeaineen aiheuttamat haittavaikutukset vähenevät. Väitöskirjatyössä todettiin tärkkelysasetaatista valmistettujen mikropartikkelien soveltuvan lääkeaineen kohdennettuun vapauttamiseen esimerkiksi silmälääkinnässä. Mikropartikkelit kulkeutuivat soluviljelmässä ihmisen verkkokalvon soluihin ilman merkittävää vaikutusta solujen elävyydelle.\n\nSaatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää laajasti lääkekehityksessä, kun tehdään lääkevalmisteita lääkeaineista, joita ei voida annostella suun kautta. Markkinoilla olevissa hitaasti lääkeainetta vapauttavissa lääkevalmisteissa biohajoavina polymeereinä käytetään synteettisiä polymeerejä, joiden hajoamiseen ei elimistön entsyymeillä ole vaikutusta. Entsyymit nopeuttavat luonnon polymeerejä, kuten tärkkelysjohdoksia, sisältävien lääkevalmisteiden hajoamista ja polymeerin poistumista elimistöstä lääkeaineen vapauduttua.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-294-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-294-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Tuovinen Laura(diss)
Tuotekoodi 019931
20,00 €