Selaintekniikkaa käyttävien terveydenhuollon tietojärjestelmien arkkitehtuurit, Kyo:n selvityksiä C 3

Tutkielmassa tarkastellaan terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispiirteitä sekä järjestelmille lähitulevaisuudessa asetettavia vaatimuksia sekä arvioidaan selaintekniikan mahdollisuuksia näiden vaatimusten saavuttamiseksi. Tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat mm.saumattoman hoitoketjun saavuttaminen, terveydenhuollon kansallinen tietoteknologian hyödyntämisstrategia, turvallisuuskysymykset sekä saatavilla olevan tiedon laaja alueellinen hyväksikäyttö.

ISBN-10:
951-781-202-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
121 s.
Tekijät:
Mykkänen Juha
Tuotekoodi 019926
20,00 €