Sovellusrajapintojen toteuttamisvaihtoehdot terveydenhuollon tietojärjestelmissä, erityisesti hajautettujen olioiden avulla, Kyo:n selvityksiä C 5

Tutkielmassa tarkastellaan terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilannetta ja kehityssuuntia. Erityisesti perehdytään mahdollisuuteen kehittää M-tietokantojen asiakaspalvelin -tyyppisen hyödyntämisen mahdollistavaa FixIT-välineistöä edelleen. Tämä progradu- tutkielma liittyy osana Tekesin rahoittamaan Kuopion yliopiston atk-keskuksessa toteutettavaan WebFixIT-projektiin

ISBN-10:
951-781-204-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Räsänen Mika
Tuotekoodi 019924
20,00 €