Hopelessness in a general finnish population

Haatainen Kaisa 3.9.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nTerveydenhuolto\nHopelessness in a general population of Finnish adults (Toivottomuus suomalaisessa aikuisväestössä)\nVastaväittäjä: professori Matti Joukamaa, Tampereen yliopisto\nKustos: professori Heimo Viinamäki, Kuopion yliopistollinen sairaala Väitöskirjan tiivistelmä:\nToivottomuus pitää tunnistaa väestössä\n\nUseampi kuin joka kymmenes pohjoissavolainen aikuinen suhtautuu tulevaisuuteensa toivottomasti, ja valtaosalla heistä toivottomuus on pitkäaikaista. Naisilla toivottomuuteen ovat yhteydessä lapsuuden ikävät kokemukset ja miehillä ajankohtaiset vaikeudet kuten työttömyys ja taloudelliset vaikeudet. Työttömyys selittää myös jatkuvaa toivottomuutta miehillä. Taloudelliset vaikeudet ovat yhteydessä pitkäkestoiseen toivottomuuteen molemmilla sukupuolilla. Toivottomiksi tulevat ovat usein kokeneet merkittäviä ristiriitoja työpaikan ihmissuhteissa.\n\nLaaja väestökysely\nVuosina 1999 ja 2001 Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa toteutettiin pohjoissavolaisen väestön henkistä jaksamista selvittävä tutkimus. Toivottomuutta mitattiin kansainvälisesti tunnetulla asteikolla. Postikyselyyn vastasi lähes kaksi tuhatta 25 - 64\n-vuotiasta. Toivottomien osuus oli 11.2 %, ja seuranta-aikana toivottomiksi tuli 3.7 %. Tutkimuksen alussa toivottomista 56 % oli toivottomia myös seurantahetkellä kaksi vuotta myöhemmin.\n\nToivottomuus ilmentää laaja-alaista kärsimystä\nToivottomuudella tarkoitetaan itseä ja tulevaisuutta koskevia kielteisiä odotuksia. Tässä tutkimuksessa toivottomat olivat muita useammin myös elämäänsä tyytymättömiä, masentuneita ja heillä oli itsetuhoajatuksia. Toivottoman ihmisen oli usein myös vaikea kuvata tunteitaan.\n\nToivottomuutta on tutkittu väestössä vähän\nAiemmin toivottomuutta on tutkittu pääasiassa psyykkisesti tai somaattisesti sairailla. Näissä tutkimuksissa toivottomuuden on todettu sekä olevan masennuksen oire että altistavan masennukselle, ruumiillisille sairauksille ja itsemurha- sekä muille kuolemille. Väestötasolla tehdyissä tutkimuksissa toivottomuuden esiintyvyys on vaihdellut muissa maissa välillä 5 - 13 %. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu toivottomuuden esiintyvyyttä väestössä.\n\nToivoton tarvitsee kokemuksen välittämisestä\nOhimenevät toivottomuuden tunteet ovat osa inhimillistä elämää. Ne ovat luonnollinen reaktio esimerkiksi vakavaan sairastumiseen tai läheisen kuolemaan. Jatkuva toivottomuus voi tuntua ylipääsemättömän raskaalta myös läheisistä. Tutkija haluaakin rohkaista hakemaan apua, jos toivottomuus ei väisty. Toivottomuuden jakaminen voi auttaa löytämään tulevaisuuden suhteen vaihtoehtoisia näkymiä raskaissakin elämäntilanteissa. Terveydenhuollon työntekijöillä tulee olla mahdollisuudet tunnistaa ja auttaa toivottomuudesta kärsiviä.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-456-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-456-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
90 s.
Tekijät:
Haatainen Kaisa Maria(diss)
Tuotekoodi 019914
20,00 €