Magnetic resonance imaging of misery perfusion, chronic cerebrovascular disease and acute stroke

Kavec Martin 28.6.2004\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nLääketieteellinen fysiikka\nMagnetic resonance imaging of misery perfusion, chronic cerebrovascular disease and acute stroke. A study using transverse relaxation contrast.(Alentuneen aivoverenkierron, kroonisen aivoverisuonitaudin ja akuutin aivohalvauksen magneettikuvantaminen. Poikittaista relaksaatioaikaa hyödyntävä tutkimus.)\nVastaväittäjä: professori Stephen Williams, Institute of Psychiatry, King's College, London, UK\nKustos: professori Risto Kauppinen, University of Manchester, UK Väitöskirjan tiivistelmä:\nAivoverenkiertohäiriöiden magneettikuvaus\n\nViimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana magneettikuvauksesta on kehittynyt erittäin monipuolinen diagnostinen työkalu. Menetelmä tarjoaa paitsi mahdollisuuden saada erittäin korkean paikkaerotuskyvyn kuvia ihmisen elimistöstä, myös mahdollisuuden kvantitoida erilaisiin tautitiloihin liittyviä rakenteellisia, toiminnallisia ja kemiallisia muutoksia.\n\nAivoverenkiertohäiriöiden magneettikuvaus on lyhyessä ajassa kehittynyt osaksi normaalia kliinistä toimintaa. Kuitenkin aktiivisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta huolimatta useat kliinisesti tärkeät kysymykset ovat vielä avoinna. Esimerkiksi vielä ei pystytä yksiselitteisesti sanomaan, mikä osa aivokudoksesta tuhoutuu aivoverenkiertohäiriön yhteydessä ja mikä osa kudoksesta on vielä palautettavissa hoitotoimenpiteillä.\n\nTässä väitöskirjatyössä kehitettiin ja hyödynnettiin magneettikuvausmenetelmiä, jotka voidaan spesifisesti kohdentaa mittaamaan joko veren hapetuksessa tai kudoksen rakenteessa tapahtuvia muutoksia. Tämä toteutettiin käyttämällä veden poikittaisen palautumisajan erilaisia mittausmenetelmiä, joilla voidaan säädellä muodostuvan magneettikuvauskontrastin herkkyyttä erilaisille vuorovaikutuksille.\n\nTyössä pystyttiin erottamaan aivohalvauksen varhaisvaiheessa lyhyt aika, jolloin kudoksen hapenkulutus vielä osoittaa kudoksen olevan aineenvaihdunnallisesti aktiivinen ja mahdollisesti pelastettavissa hoitotoimenpiteillä.Kuitenkin myöhemmin hapenkulutus loppuu ja kudoksessa alkaa tapahtua solutuhoon liittyviä rakenteellisia muutoksia, joita voitiin seurata kvantitatiivisten magneettikuvausmenetelmien avulla. Samoin pystyttiin mittaamaan verestä kudoksen kuluttaman hapen osuutta potilailla, joilla oli pysyvä kaulavaltimon ahtauma.\n\nTulokset osoittavat, että veren hapetusastetta mittaamalla magneettikuvauksen avulla voidaan saada lisätietoa kudoksen elinvoimaisuudesta aivoverenkiertohäiriöiden yhteydessä. Lisäksi tulokset korostavat nopeaa hoitoon hakeutumisen tarvetta aivohalvauksen oireiden ilmentyessä.\nKuopion yliopiston julkaisuja G. A.I. Virtanen -instituutti. ISBN 951-781-979-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-979-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
951-781-979-x
Tekijät:
Kavec Martin(diss)
Tuotekoodi 019901
20,00 €