ELEF - Electronic library of eastern Finland - Itä-Suomen digitaalisten kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämishankkeitten tulokset vuosina 2000-2003

Käsillä oleva teos on itäsuomalaisten kirjastojen yhteisen ELEF-hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää itäsuomalaista digitaalista kirjastotoimintaa ja kirjastojen tarjoamia tietoverkkopalveluita,. Mukana ovat olleet alueen ammattikorkeakoulukirjastot, yleiset kirjastot ja yliopistokirjastot, lisäksi mukana on olllut myös muita tietopalvelutoimijoita. Teos koostuu kunkin mukana olleen maakunnan hankkeiden tulosten ja toiminnan kuvauksista sekä niiden arvioinnista

ISBN-10:
951-781-135-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Saarti Jarmo(toim.)
Tuotekoodi 019875
20,00 €