High performance liquid chromatography and coulometric electrode array detection

Nurmi Tarja 28.5.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen biokemia\nHigh performance liquid chromatography and coulometric electrode array detection: Analytical methods for biological samples containing lignans and isoflavonoids (Nestekromatografia ja kulometrinen elektrodirividetektori: analyysimenetelmiä biologisten näytteiden lignaaneille ja isoflavonoideille)\nVastaväittäjä: tohtori Peter C. H. Hollman, RIKILT - Institute of Food Safety, Hollanti\nKustos: professori Jukka T. Salonen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nLignaanit ja isoflavonoidit ovat kokojyväviljatuotteissa, marjoissa ja kasviksissa esiintyviä fenolisia, bioaktiivisia yhdisteitä. Niiden on esitetty estävän syöpäsolujen kasvua ja vaikuttavan muutamien ihmisessä toimivien entsyymien aktiivisuuteen, ja myös todettu olevan koeputkiolosuhteissa heikkoja estrogeeneja ja antioksidantteja. Tutkimustulokset ihmisillä ovat kuitenkin ristiriitaisia eikä tarkkoja vaikutusmekanismeja ole pystytty selvittämään. Ristiriitaisia tuloksia saattaa selittää se, että erityisesti lignaanien ja osittain myös isoflavonoidienkin saanti ravinnosta ei kuvaa suoraan tilannetta ihmisen elimistössä. Korkeiden veren ja virtsan lignaanien- ja isoflavonoidipitoisuuksien on joissakin tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä alentuneeseen sydäninfarkti- ja rintasyöpäriskiin. Vaikka ravinnon terveysvaikutuksia tutkitaankin paljon, ei tutkiminen ole ongelmatonta. Hyvään tutkimukseen tarvitaan yleensä vähintään kymmeniä koehenkilöitä ja lukuisia erilaisia kemiallisia analyysimenetelmiä. Menetelmien pitäisi olla mahdollisimman edullisia ja helppokäyttöisiä, jotta analyysejä voitaisiin tehdä suurista aineistoista. Nestekromatografiset menetelmät ovat yleensä helppokäyttöisiä, mutta ihmisnäytteiden lignaanien ja isoflavonoidien analysointiin soveltuvan, riittävän herkän detektorin, muun kuin massaspektrometrin, puute on ollut ongelma.\n\nTämän tutkimuksen tavoitteena olikin kehittää suurten tutkimusaineistojen analysoimiseen sopivia, herkkiä ja luotettavia analyysimenetelmiä veriplasmalle, virtsalle ja ruoka-aineille. Tutkimuksessa kehitetty plasmamääritys oli ensimmäinen kulometristä elektrodirividetektoria käyttävä, esikäsittelyineen validoitu menetelmä isoflavonoidien ja lignaanien määrittämiseen. Alkuperäinen menetelmä muunnettiin myöhemmin suurien näytesarjojen analyyseihin sopivaksi. Uudella menetelmällä saadaan suoraan valmiit analyysitulokset ilman erillisiä laskutoimituksia, jolloin tulosten käsittelyyn kuluva aika on olennaisesti lyhyempi kuin alkuperäisellä menetelmällä. Virtsan lignaanien analyysimenetelmän kehittäminen tuli tarpeelliseksi, kun kolmen uuden ravintoperäisen lignaanin osoitettiin muuntuvan suolistossa mahdollisesti terveyttä edistäväksi nisäkäslignaaniksi. Analyysimenetelmä virtsan lignaaneille on ensimmäinen kvantitatiivinen menetelmä, jolla voidaan määrittää ihmisnäytteistä ravintoperäisten lignaanien, larisiresinolin, pinoresinolin, syringaresinolin ja isolarisiresinolin pitoisuuksia. Nämä veren ja virtsan analyysimenetelmät soveltuvat lignaanien ja isoflavonoidien terveysvaikutusten tutkimiseen syöttökokeissa ja henkilöillä, jotka noudattavat tavanomaista ruokavaliotaan.\n\nRuokanäytteinä tutkittiin soijaruokia ja soijapohjaisia ravintolisiä. Koska ravintolisien tutkimiseen käytetyt esikäsittelyvaihtoehdot ja niiden yhdistelmät osoittautuivat liian monimutkaisiksi rutiinianalyyseihin, soijatuotteiden analyysejä varten kehitettiin uusi näytteen esikäsittelymenetelmä, joka nopeutti ja yksinkertaisti analyysejä. Soijapohjaisista ravintolisistä tehtyjen isoflavonoidianalyysien tulokset osoittivat, että ravintolisien markkinoinnissa käytetyt tuotteiden isoflavonidisisällöt poikkeavat usein todellisista arvoista.\n\nTässä tutkimuksessa kehitetyt analyysimenetelmät on tarkoitettu työkaluiksi tuleviin tutkimuksiin ja niiden lopullinen arvo määräytyy sen mukaan kuinka käyttökelpoisiksi ne käytännössä osoittautuvat ja minkälaisia tuloksia ravinnon terveysvaikutuksista niiden avulla pysytään tuottamaan.\nKuopion yliopiston julkaisuja D Lääketiede. ISBN 951-781-450-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-450-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
99 s.
Tekijät:
Nurmi Tarja(diss)
Tuotekoodi 019874
25,00 €