Plasma cell glycoprotein-I, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alfa as canditate genes fot insulin resistance, obesity and type 2 diabetes

Kubaszek Agata 26.3.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nSisätaudit\nPlasma cell glycoprotein-1, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alfa as candidate genes for insulin resistance, obesity and type 2 diabetes (PC-1, interleukiini 6 ja tuumorinekroositekijä a insuliiniresistenssin, ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehdokasgeeneinä)\nVastaväittäjä: Dosentti Per-Henrik Groop, Helsingin yliopisto\nKustos: Markku Laakso, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nTyypin 2 diabetes on perinnöllinen sairaus, mikä johtuu insuliinin erityksen häiriöstä ja insuliiniresistenssistä. Tyypin 2 diabeteksen perinnöllinen tausta on kuitenkin huonosti tunnettu. Väitöskirjassa selvitettiin kolmen ehdokasgeenin PC-1:n (plasma cell glycoprotein-1), interleukiini 6:n (IL-6) ja tuumorinekroositekijä alfan (tumor necrosis factor-alfa, TNF- alfa) merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehdokasgeeneinä. PC-1 –geeni (121Q-alleeli) liittyi korkeampaan insuliinipitoisuuteen ja suurempaan insuliiniresistenssiin glukoositoleranssiltaan normaaleilla henkilöillä. Sen sijaan insuliinieritykseen sillä ei ollut vaikutusta.Väitöskirjassa tutkittiin PC-1 –geenin merkitystä myös espanjalaisessa väestöotoksessa. Heillä 121Q-alleeli liittyi korkeaan leptiini- ja triglyseridipitoisuuteen. Iäkkäillä suomalaisilla polymorfian vaikutus insuliinitasoihin ja insuliiniherkkyyteen riippui syntymäpituudesta. Henkilöt, joiden syntymäpituus oli < 49 cm, 121Q-alleeli liittyi insuliiniresistenssiin, tyypin 2 diabetekseen ja verenpainetautiin. Väitöskirjassa tutkittiin myös IL-6 –geeniä. Henkilöillä, joilla oli tämän geenin muutos (C-174C) oli merkitsevästi matalampi perusenergian kulutus ja suurempi insuliiniresistenssi kuin henkilöillä, joilla tätä geenimuutosta ei ollut. Suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa TNF-alfa –geeni (-308-alleeli) ennusti tyypin 2 diabeteksen kehittymistä henkilöillä, jotka olivat ylipainoisia ja joilla oli heikentynyt sokerinsieto. TNF-alfa – ja IL-6 –geeneillä oli yhdessä tyypin 2 diabeteksen riskiä lisäävä vaikutus, ja TNF-alfa –geenillä oli vuorovaikutus myös elintapojen muutoksen kanssa.\n\nYhteenvetona voidaan todeta, että tutkitut geenit (PC-1, IL-6 ja TNF-a) ovat tärkeitä insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen ehdokasgeenejä.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede ISBN 951-781-443-7\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-443-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
101 s.
Tekijät:
Kubaszek Agata(diss)
Tuotekoodi 019873
20,00 €