Tuutorointi opintojen edistäjänä - Kuopion ja Joensuun yliopistojen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston loppuraportti OpOKe-hankkeesta

Tuutorointikokeilut painottuivat opintojen alkuvaiheen kehittämiseen. Opintojen alkuvaiheessa käytettiin erilaisia opiskelijoiden ryhmäohjauksen ja vertaistuutoroinnin muotoja. Tavoitteena oli opiskeluun liittyviin käytäntöihin perehtyminen ja opintojen käynnistyminen. Alkuvaiheen vertaistuutorointi oli kokemusten perusteella toimiva alkuohjauksen muoto ja sen integrointi muihin opintojen ohjausjärjestelmiin on keskeistä ohjauksen jatkuvuuden turvaamiseksi.

ISBN-10:
951-781-134-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
175 s.
Tekijät:
Haapaniemi Tommi et al.
Tuotekoodi 019868
20,00 €