Gene therapy and atherosclerosis

Jalkanen Johanna 27.3.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nMolekulaarinen lääketiede\nGene Therapy and Atherosclerosis – Experimental Studies With Secreted Macrophage Scavenger Receptor and Platelet Activating Factor Acetylhydrolase (Geeniterapia ja ateroskleroosi – kokeellisia tutkimuksia makrofagin eritettävällä scavenger reseptorilla ja verihiutalteita aktivoivan tekijän asetyylihydrolaasilla)\nVastaväittäjä: Professori Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto\nKustos: Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nGEENITERAPIA JA VALTIMOKOVETTUMATAUTI – kokeellisia tutkimuksia makrofagin scavenger reseptorilla ja PAF asetyylihydrolaasilla\n\nValtimokovettumataudissa verisuonen sisin kerros vaurioituu, minkä johdosta verenkierrosta alkaa tihkua LDL:ää (low density lipoprotein) verisuonen seinämään. Verisuonen seinämässä LDL hapettuu ja muuttuu valtimokovettumataudin kehityksen kannalta vaarallisemmaksi. Hapettunut LDL houkuttelee paikalle valkosoluja, jotka tunnistavat hapettuneen LDL:n erityisillä hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptoreilla. Näiden reseptoreiden avulla valkosolut ottavat hapettuneen LDL:n valkosolun sisään ja muuttuvat rasvatäyteisiksi vaahtosoluiksi. Hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptorit osallistuvat myös muihin valkosolujen toimintoihin, kuten valkosolujen tarttumiseen vaurioalueelle. LDL:n hapettuminen ja vaahtosolumuodostus ovat valtimokovettumataudissa ensimmäisiä solutason tapahtumia.\n\nLDL:n hapettuessa muodostuu PAF:n kaltaisia lipidejä, jotka edistävät valtimokovettumataudin kehitystä. PAF-asetyylihydrolaasi (platelet activating factor acetylhydolase, PAF-AH) on entsyymi, joka hajottaa PAF:n kaltaisia lipidejä ja suojelee siten LDL-partikkelia hapettumiselta. Reaktiotuotteena kuitenkin muodostuu ns. lyso-PC:tä, joka edistää valtimokovettumataudin kehitystä. Tämän takia PAF-AH -entsyymi saattaa sekä suojella valtimokovettumataudilta että edistää valtimokovettumataudin kehitystä. Tutkimuksessamme selvitimme, onko mahdollista estää vaahtosolumuodostusta ja muita hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptoreiden välittämiä toimintoja käyttämällä solun ulkopuolista hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptoria, joka kilpailee solukalvon lipoproteiinireseptoreiden kanssa. Lisäksi selvitimme, voidaanko kilpailevaa reseptoria käyttämällä estää valtimokovettumataudin kehittymistä hiirellä. PAF-AH:ta koskevassa tutkimuksessa selvitimme, suojaako PAF-AH LDL-partikkelia hapettumiselta ja estääkö tämä vaahtosolumuodostusta.\n\nTutkimuksemme mukaan solun ulkopuolinen, kilpaileva reseptori sekä estää vaahtosolumuodostusta että estää valkosolujen tarttumista verisuonen sisimmän kerroksen soluihin. Lisäksi solun ulkopuolinen kilpaileva reseptori estää valtimokovettumataudin kehittymistä hiirellä. PAF-AH:ta koskevassa tutkimuksessa totesimme, että PAF-AH -entsyymi estää LDL:n hapettumista ja vähentää vaahtosolumuodostusta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että solun ulkopuolista kilpailevaa reseptoria voidaan käyttää apuna selvitettäessä hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptoreiden toimintaa. Vaikuttaminen hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptoreihin sekä lipoproteiinien metaboliaan solun ulkopuolisella, kilpailevalla reseptorilla vähentää valtimokovettumatautia hiirillä. Lisäksi LDL:n hapettumista sekä valtimokovettumataudin kannalta haitallisia ominaisuuksia voidaan vähentää käyttämällä PAF-AH -entsyymiä. Näin ollen LDL:n hapettuminen sekä hapettuneen LDL:n lipoproteiinireseptorit ovat potentiaalisia vaikuttamisen kohteita valtimokovettumataudin geeniterapiassa.\nKuopion yliopiston julkaisuja G – A.I. Virtanen –instituutti. ISBN 951-781-976-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-976-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Laukkanen- Jalkanen Johanna(diss)
Tuotekoodi 019867
25,50 €