Geriatrisen päiväkuntoutuksen vaikuttavuus

Roilas Heikki 30.1.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nYleislääketiede\nGeriatrisen päiväkuntoutuksen vaikuttavuus\nVastaväittäjä: Dosentti Ilkka Winblad, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nVäestön vanheneminen asettaa terveydenhuollolle uusia vaatimuksia. Iäkkäiden määrän lisääntyminen ja ikärakenteen muutos merkitsee väistämättä myös useiden tavallisesti rappeumasairauksina pidettyjen sairauksien lisääntymistä. Tilanne pakottaa etsimään uusia ratkaisuja vanhusten terveysongelmien hoitamiseen. Dementian ohella toimintakyvyn heikkous ja huono liikuntakyky kaikkine seuraamuksineen ovat merkittävimpiä vanhusten terveyttä uhkaavia tekijöitä. Kuntoutuksesta on toivottu tehokasta välinettä vanhusten toimintakykyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kuntoutusjärjestelmältä vaaditaan näyttöä niin vaikuttavuudesta kuin kustannusvaikuttavuudestakin sekä tietoa siitä, minkälaiset kuntoutustoimet tuottavat kullekin kohderyhmälle parhaan mahdollisen tuloksen.\n\nVäitöskirjan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan voidaan katsoa toteen näytetyksi, että harjoitus parantaa myös iäkkäiden ihmisten fyysistä suorituskykyä. Fyysisellä harjoituksella on useita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä pienentävä vaikutus, suotuisa vaikutus toimintakykyyn ja pidentävä vaikutus elinikään sekä lisäksi edullisia psyykkisiä vaikutuksia. Lisäksi vanhusten kaatumistapaturmia voidaan kuntoutustoimin ehkäistä.\n\nLappeenrannassa toteutetussa kahdessa kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin ryhmässä tapahtuvan päiväkuntoutuksen vaikutusta.\n\n1) ”Lauritsalan allasterapian ja liikunnallisen aktivoinnin tutkimuksessa” 34 Lauritsalassa asuvaa 69-72 –vuotiasta kävivät yhteensä 4 kuukauden ajan kahdesti viikossa allasliikunnassa ja lisäksi tämän kuntoutusryhmän 16 miestä kävivät kerran viikossa toimintaterapeutin vetämässä kodinhoitoryhmässä. Vertailuryhmän muodosti 56 henkilöä, jotka eivät saaneet osakseen erityisiä toimenpiteitä.\n\n2) ”Rintamaveteraanien päiväkuntoutuskokeilun” kuntoutusryhmään arvottiin 119 lappeenrantalaista veteraania (keski-ikä 72 v.), jotka kerran viikossa 19 viikon ajan kävivät Lappeenrannan kylpylaitoksella päiväkuntoutuksessa, johon sisältyi ulkoilua ryhmässä, kuntopiiri, vesi- ja musiikkivoimistelua ja ohjattua rentoutus-, selkä- tai hartialiikuntaa. Lisäksi kuntoutettaville annettiin yksilöllistä fysioterapiaa. Vertailuryhmän muodosti 261 henkilöä, jotka eivät saaneet osakseen erityisiä toimenpiteitä.\n\nMolemmissa tutkimuksissa havaittiin niukkoja muutoksia kuntoutusryhmän eduksi vertailuryhmään verrattuna ikääntyneiden toimintakyvyssä ja elämänlaadussa. Terveyspalvelujen käytössä ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien välillä. Tutkimuksessa 2 kuntoutusryhmän energisyys parani vertailuryhmää enemmän.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-442-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-442-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
116 s.
Tekijät:
Roilas Heikki (diss)
Tuotekoodi 019829
22,00 €