Synergism of low-molecular weight polyethylenimines and other cationic carriers in gene delivery in vitro

Lampela Pasi 12.12.2003\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmakologia\nSynergism of low-molecular weight polyethylenimines and other cationic carriers in gene delivery in vitro (Pienten polyetyleeni-imiinien ja muiden kationisten kantajien synergistinen vaikutus geenisiirtoon soluviljelymalleissa)\nVastaväittäjä: Professori Paavo K.J.Kinnunen, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Pekka T. Männistö, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nGeenihoidon kehittelyssä geeni voidaan siirtää soluihin virusvälitteisesti tai erilaisten kantajien avulla. Virusvälitteinen geenisiirto on tehokas, mutta sillä voi olla myös haittavaikutuksia. Vaihtoehtoisesti geeni voidaan siirtää kohdesoluihin erilaisten kantajien avulla. Esimerkiksi liposomeja ja polymeerejä on käytetty. Näiden haittapuolena on ollut kuitenkin alhainen geenisiirtoteho.\n\nEräs geenisiirrossa käytetty kantaja on polyetyleeni-imiini (PEI). Sen molekyylipaino vaihtelee 700 – 1 600 000 välillä, ja geenisiirrossa käytetyin koko on ollut PEI 22000-25000. Tässä työssä tutkittiin soluviljelmissä erityisesti pienten PEI:n (700-2000) käyttöä geenisiirrossa yhdessä toisten kantajien kuten esim. liposomien kanssa. Tulosten mukaan geenisiirtoteho voidaan moninkertaistaa pienen PEI:n ja kationisen kantajan yhdistämisellä. Havaitun synergian taso vaihtelee solulinjasta ja käytettävästä kationisesta kantajasta riippuen ja on parhaimmillaan 7-kertainen. Tutkimuksessa selvitettiin myös havaitun synergian mekanismeja erilaisia menetelmiä käyttäen. Tulokset voivat auttaa kehittämään uusia geenisiirtomenetelmiä.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-285-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-285-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
67 s.
Tekijät:
Lampela Pasi (diss)
Tuotekoodi 019808
25,50 €