Genomic approaches to acces the effects of neuroprotective drugs and validity of nonhuman primate models in neurodegenerative diseases

Marvanova Marketa 12.12.2003\nFarmaseuttinen tiedekunta\nNeurofarmakologia\nGenomic approaches to access the effects of neuroprotective drugs and validity of nonhuman primate models in neurodegenerative diseases (Genomiset lähestymistavat neuroprotektiivisten lääkkeiden vaikutusten selville saamiseen ja apinamallien käyttökelpoisuuden selvittäminen neurodegenatiivisissa sairauksissa)\nVastaväittäjä: Professori Kent E. Vrana, Wake Forest University School of Medicine, USA\nKustos: Dosentti Garry Wong, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nHermosto ja genomi ovat kaksi pääjärjestelmää monimutkaisissa biologisissa eliöissä. Meidän tutkimuksemme kohdistettiin näiden rajapintaan. Tutkimuksessa toimme funktionaalisen genomiikan ja bioinformatiikan näkökulmia nisäkäsaivojen tutkimukseen tutkiessamme aivojen vastetta neuroprotektiiviseen lääkeaineeseen memantiiniin, sekä neurodegeneratiivisten sairauksien apinamallien käyttökelpoisuutta niiden geenien ilmentymisdatan perusteella.\n\nKäyttämällä DNA-mikrosiruanalyysiä yhdessä in situ -hybridisaation ja immunoblottauksen kanssa seuloimme akuutilla memantiinikäsittelyllä aiheutuneita molekulaarisia muutoksia rotan aivoissa. Koska memantiini on neuroprotektiivinen aine, löydökset lisäävät ymmärrystämme tämän ja farmakologisesti samankaltaisten lääkeaineiden vaikutuksista aivoissa. Lisäksi ilmi tuli monia kohdegeenejä, jotka saattavat osoittaa uusia mekanismeja memantiinin neuroprotektiivisille vaikutuksille, mistä on hyötyä ihmisten neurodegeneratiivisten sairauksien hoidossa.\n\nArvioidaksemme apinoiden käyttöä eläinmalleina neurodegeneratiivisiin sairauksiin käytimme genomisia menetelmiä, pääasiassa Affymetrix-siru teknologiaa, joilla tutkitaan eri kädellisten, mukaan lukien ihmisen, kaikkien geenien ilmentymisen eroja. Parhaillaan suurin osa lääkeaineiden arvioinneista tehdään fysiologisen, morfologisen tai käyttäytymistiedon perusteella, mikä joissain tapauksissa saattaa olla harhaanjohtavaa eikä tarjoa tarpeeksi informaatiota. Tarkkailimme erilaisten kädellisten ja ihmisen geenien ilmentymisprofiileja prefrontaaliaivokuorella ja kartoitimme niiden väliset määrälliset ja laadulliset erot. Löysimme useita mielenkiintoisia neurodegeneratiivisiin sairauksiin liittyviä geenejä. Nämä kandidaattigeenit voivat tarjota lähtökohdan lisäanalyysille ihmisen ja apinoiden erilaisen tautialttiuden perusmekanismien etsimisessä. Esitetty data voi myös tarjota tärkeää tietoa suunniteltaessa paremmin ihmisen neurodegeneratiivisten sairauksien apinamalleilla tehtäviä farmakologisia ja molekulaarisiä tutkimuksia.\nKuopion yliopiston julkaisuja G. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-970-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-970-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Marvanova Marketa (diss)
Tuotekoodi 019806
20,00 €