Terveyskeskusten radiologinen tuotanto Itä-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä

Vesala Hilkka-Helena 12.12.2003\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nTerveyskeskusten radiologinen tuotanto Itä-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä\nVastaväittäjä: Dosentti Timo Paakkala, Tampereen yliopistollinen sairaala\nKustos: Professori Juha Kinnunen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nTerveydenhuollossa joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia\n\nAlueellinen radiologinen palvelutuotanto tulisi järjestää tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisävaatimuksia aiheuttaa siirtyminen digitaaliseen radiologiaan, jolloin perinteiset filmikuvat poistuvat käytännöstä. Tutkimusmääriltään pienissä terveyskeskuksissa röntgentoiminta on erittäin kallista. Nykyisiä röntgenyksiköitä tulisi huomattavasti vähentää ja tuotantoa keskittää. Tutkimus on erittäin ajankohtainen ja tuloksilla on merkitystä kehitettäessä alueellista radiologista palveluverkkoa koko Suomessa. Tutkimustulokset antavat myös hyvää pohjaa arvokeskusteluille. Tutkimuksessa kehitettiin terveyskeskuksille radiologiaan sovelias kustannusten laskentamalli.\n\nTutkimuksessa selvitettiin ja vertailtiin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien röntgenyksiköiden tutkimusmääriä sekä kustannuksia sekä etsittiin terveyskeskuksille väestöpohjaa, millä kunta saa röntgenpalvelut taloudellisimmin. Tutkimus kohdistui alueen 46 terveyskeskukseen.\n\nTulosten mukaan sairaanhoitopiirien välillä radiologiset kustannukset vaihtelevat huomattavasti. Pohjois-Savossa kustannukset asukasta kohden ovat 54,3 euroa, Etelä-Savossa 29,1 euroa, Pohjois-Karjalassa 36,3 euroa ja Itä-Savossa 34,9 euroa. Terveyskeskuksissa röntgentutkimusten kustannukset vaihtelevat 12,8 eurosta 57,2 euroon. Ero kalleimman ja edullisimman röntgentutkimuksen välillä on 4.5-kertainen. Terveyskeskukset asetettiin sen mukaan järjestykseen, missä tuotanto oli taloudellisinta. Röntgentoiminta on taloudellisinta, kun terveyskeskuksen väestöpohja on 48 700 asukasta.\n\nTärkeimmät kustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat tutkimusmäärä, kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, pienten terveyskeskusten lukumäärä sairaanhoitopiirissä, tutkimus- ja henkilöstörakenne sekä konsultaatiokustannusten osuus kokonaiskustannuksista. Tuottavuuden vaihtelua selittää eniten kuntien asukasmäärä.\n\nTutkimuksessa selvitettiin myös Sisä-Savon kuntayhtymän terveyskeskusten radiologisen tuotannon kustannuksia palveluja tuottavan sekä käyttävän kannalta vaihtoehtoisissa toimintamalleissa. Kuntayhtymätasolla tuotannon keskittämisellä saadaan tuotantokustannukset edullisimmiksi, mutta palveluja käyttävien kustannukset nousisivat 2.5-kertaisiksi, johtuen lisääntyvistä matkakustannuksista.\n\nVaikka hyvin toimivan röntgenyksikön pohjana on taloudellinen ja tuottava toiminta, on muistettava, että potilas on ainutkertainen yksilö ainutlaatuisessa elämäntilanteessa.\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-945-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-945-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
131 s.
Tekijät:
Vesala Hilkka-Helena (diss)
Tuotekoodi 019804
20,00 €