Mast cells in cutaneous wound healing

Huttunen Maria 12.12.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nIho- ja sukupuolitaudit\nMast cells in cutaneous wound healing (Syöttösolut haavan paranemisessa)\nVastaväittäjä: Professori Aarne Oikarinen, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Ilkka Harvima, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nSäärihaavat ovat yksi keskeisistä kansanterveysongelmista. Niiden hoidosta syntyy terveydenhuollolle suuria kustannuksia, puhumattakaan niistä kärsivien, usein ikääntyneiden potilaiden hankaluuksista. LL Maria Huttusen väitöskirjatyössä osoitetaan, että myös ihon omien syöttösolujen ja niiden erittämien voimakkaiden välittäjäaineiden toiminta saattaa olla syynä, kun haavan paraneminen epäonnistuu ja haava kroonistuu. Näitä tuloksia on mahdollista soveltaa jatkossa myös käytännön työssä ja lääkekehittelyssä.\n\nTässä tutkimuksessa selvitettiin haavan paranemisen perusprosesseja syöttösolujen osalta. Ihon haavan normaali paraneminen tai sen kroonistuminen on monimutkainen tapahtuma, johon ihon ja immuunijärjestelmän solut osallistuvat eri tavoin. Normaalisti parantuvassa haavassa syöttösolujen rooli ei ole keskeinen. Sen sijaan ne tämän tutkimuksen perusteella tuntuvat vaikuttavan haavan paranemisen epäonnistumiseen.\n\nIhon syöttösolut sisältävät voimakkaita tulehdusvälittäjäaineita, kuten histamiinia, hepariinia, kudoksia hajottavia entsyymejä, sekä sytokiinejä ja kasvutekijöitä. Syöttösolut ovat ihon normaaleja soluja, jotka tunnetaan paremmin allergisten reaktioiden, nokkosrokon ja allergisen nuhan aiheuttajina. Niillä on ihossa kuitenkin myös muita, vähemmän tunnettuja tehtäviä.\n\nTutkimuksessa kerättiin haavan reunan koepaloja eri ajankohtina sekä reiden terveeltä iholta ihosiirrännäisen ottokohdasta että kroonisista säärihaavoista. Kroonisten säärihaavojen reunoilla syöttösoluja oli paljon erityisesti orvaskeden läheisyydessä ja niiden pinnalla oli runsaasti syöttösolukasvutekijän (SCF:n) Kit-reseptoreita. Tämä viittaa siihen, että syöttösolut ovat haava-alueilla aktiivisia kyeten lisääntymään ja tuottamaan välittäjäaineita, joilla tiedetään olevan vaikutusta myös orvaskeden kasvuun.\n\nHaavan normaalin paranemisen aikana syöttösolut vähenivät ja niissä tapahtui merkittäviä histokemiallisia muutoksia proteolyyttisten entsyymien aktiivisuuksien suhteen. Haavan paranemisen myötä myös yhä suurempi osa syöttösoluista alkoi ilmentää Kit-reseptoria. Haavan reunan solut tuottivat syöttösolujen kasvutekijää (SCF:ia) heti haavan paranemisen alkuvaiheessa (ensimmäisenä päivänä), mutta ei enää myöhemmin. Syöttösolujen aktivaatio SCF-Kit järjestelmän kautta oli siis normaalissa haavassa ohimenevää, mutta kroonisessa haavassa pysyvää.\n\nSäärihaavojen haavaeritteistä mitattiin runsaasti syöttösolujen erittämää histamiinia ja tryptaasientsyymiä, joita löytyi myös haavan pohjan kudoksesta. Haavan pohjasta löytyi myös kymaasientsyymiä. Kun näitä syöttösolujen välittäjäaineita tutkittiin keratinosyyttisoluviljelmässä ja kokoihoviljelmässä todettiin, että ne pystyvät estämään ja säätelemään orvaskeden solujen ja epiteelin kasvua. Erityisesti kymaasi osoittautui tehokkaaksi keratinosyyttien kasvun ja alustaan tarttumisen estäjäksi. Syöttösolut voivat siis estää orvaskeden kasvua kroonisessa haavassa ja näin edesauttaa haavan muuttumista krooniseksi.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-359-7\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-359-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
94 s.
Tekijät:
Huttunen Maria (diss)
Tuotekoodi 019803
20,00 €