Neuromuscular control in lumbar disordes

Leinonen Ville 6.11.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nFysiologia\nNeuromuscular control in lumbar disorders (Liikekontrolli alaselkäongelmissa)\nVastaväittäjä: Dosentti Hannu Alaranta, Käpylän kuntoutuskeskus\nKustos: Dosentti Olavi Airaksinen, Kuopion yliopisto\nVäitöskirjan tiivistelmä:\nLiikekontrolli alaselkäongelmissa\n\nKaksi kolmasosaa väestöstä kärsii selkäongelmista jossakin elämänvaiheessa. Äkillinen kipu vähenee yleensä varsin nopeasti, jopa itsestään, mutta pitkittyvä kipu, erityisesti alaraajaan säteilevänä, muodostaa merkittävän kansanterveydellisen ja kansantaloudellisen ongelman. Paikallisen selkäkivun syy jää usein epäselväksi. Lannerangan kanavan ahtauma ja välilevyn pullistuma ovat yleisimpiä alaraajaan säteilevän selkäkivun syitä. Selän rakenteelliset muutokset ovat kuitenkin yleisiä jopa täysin oireettomilla henkilöillä, joten kuvantamistutkimuksiin perustuva diagnostiikka tai ongelman vaikeusasteen selvittäminen on haasteellista.\n\nSelkäkipuun liittyy usein merkittävää toiminnallista haittaa. Pitkittyvissä selkäongelmissa toiminnallisten häiriöiden merkitys korostuu potilaan toiminta- ja työkyvyn kannalta. Aktiivisella kuntoutuksella pyritään toiminnallisten häiriöiden korjaamiseen ja siten toimintakyvyn parantamiseen ja kivun vähentämiseen. Kuitenkin näiden häiriöiden tausta ja kliininen merkitys selkäongelmissa ovat vielä osin puutteellisesti tunnettuja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia selkäongelmiin liittyviä toiminnallisia muutoksia pitkittyneissä selkäongelmissa, joiden perussyy oli selvillä.\n\nTässä tutkimuksessa tutkittiin tasapainoa, selkälihasten toimintaa ja selän asentotuntoa potilailla, joilla oli lannerangan kanavan ahtauma tai välilevyn pullistuma, ja terveillä koehenkilöillä.\n\nSelkäpotilailla todettiin keskimäärin heikentynyt tasapaino ja yläraajojen kuormitukseen liittyvä viivästynyt selkälihasten toiminta. Tämän perusteella selkäpotilailla käsissä olevan taakan hallinta on puutteellista. Lisäksi tutkituilla potilailla havaittiin selkeästi heikentynyt alaselän asentotunto. Tätä yhtä tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista voisi määritellä seuraavasti: ”hankalasta alaselkäongelmasta kärsivä potilas ei tiedä pimeässä, mihin suuntaan jalat osoittavat”. Nämä toiminnalliset poikkeavuudet korjaantuivat osittain hoidon aikana.\n\nTulokset osoittavat, että pitkittyneeseen alaselkäongelmaan liittyy sekä liiketoimintojen keskushermostossa tapahtuvan säätelyn häiriöitä että selän alueen toiminnallisia poikkeavuuksia. Havaitut ilmiöt saattavat altistaa toistuville selkävaivoille ja auttavat osaltaan ymmärtämään pitkittyneiden selkäongelmien monimuotoista taudinkuvaa ja voivat toimia perusteina aktiivisen kuntoutuksen suunnittelussa.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-354-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-354-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
59 s.
Tekijät:
Leinonen Ville (diss)
Tuotekoodi 019787
20,00 €