Serological rapid tests for detection of human and rodent hantavirus infections

Sirola Helena 5.9.2003\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nBiokemia\nSerological rapid tests for detection of human and rodent hantavirus infections (Serologiset pikatestit ihmisen ja jyrsijöiden hantavirusinfektioiden toteamiseen)\nVastaväittäjä: Professori Klaus Hedman, Helsingin yliopisto\nKustos: Dosentti Ale Närvänen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nVäitöskirjatutkimuksessa kehitetty pikatestejä verenvuotokuumetta aiheuttaville viruksille\n\nKuopiolaisen väitöstutkimuksen tuloksena syntyi verenvuotokuumetta aiheuttavien hantavirusten diagnosoinnissa käytettäviä helppokäyttöisiä ja nopeita pikatestejä. Pikatestit muistuttavat toiminnaltaan raskaustestejä. Testien tekeminen ei vaadi laboratorio-olosuhteita, ja näytteeksi riittää tippa potilaan verta. Uudet pikatestit on tarkoitettu Puumala-, Hantaan-, tai Dobrava-hantavirus infektion toteamiseen ihmisestä sekä Puumala-virus infektion toteamiseen jyrsijöistä.\n\nHantavirukset ovat maailmanlaajuisesti esiintyviä jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia viruksia, joista Suomessa tunnetuin on myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus. Testien avulla mm. myyräkuumeen diagnosointi nopeutuu merkittävästi, jolloin myös potilaan oikean hoidon aloittaminen nopeutuu. Nopean diagnoosin avulla vältetään myös väärät ja mahdollisesti kalliit hoidot. Suomessa myyräkuume on yleinen tartuntatauti, josta aiheutuu merkittäviä kustannuksia pitkien sairauspoissaolojen vuoksi. Nyt kehitetyt uudet pikatestit soveltuvat käytettäviksi myös pienissä terveydenhuoltoyksiköissä, jolloin niiden merkitys nopean diagnoosin tekemisessä korostuu, sillä näytettä ei tarvitse lähettää analysoitavaksi keskuslaboratorioon. Pikatestien toimivuus todettiin tehdyissä tutkimuksissa hyväksi verrattuna tällä hetkellä rutiinikäytössä oleviin laboratoriomenetelmiin.\n\nMaailmalla tunnetaan yli 20 hantavirusta, joista Euraasiassa yleisimmät ovat nimeltään Puumala, Hantaan, Dobrava, Saaremaa ja Seoul -virukset. Näistä ainoastaan Puumala-virus esiintyy Suomessa. Kutakin hantavirusta levittää tietty jyrsijälaji. Puumala-virusta kantaa metsämyyrä. Hantaviruksia kantavat jyrsijät eivät itse kärsi infektiosta millään lailla, mutta ne levittävät virusta eritteidensä mukana. Virusta kantavien metsämyyrien määrä vaihtelee vuosittain. Määrän on kuitenkin havaittu olevan suoraan verrannollinen myyräkuumeeseen sairastuneiden ihmisten määrään.\n\nIhminen sairastuu myyräkuumeeseen hengittämällä pölyä, johon on kuivunut metsämyyrän eritteitä. Tämä tapahtuu yleisimmin kesämökkiä siivoamalla tai halkovajassa, sekä maa- tai metsätöissä. Maanviljelijöillä, metsätyöntekijöillä ja nisäkästutkijoilla on ammattinsa puolesta suurin riski sairastua myyräkuumeeseen. Hantavirusten aiheuttaman taudin vakavuus vaihtelee suuresti riippuen infektion aiheuttaneesta viruksesta sekä mm. perinnöllisistä ominaisuuksista. Hantaan ja Dobrava -virukset aiheuttavat vakavan yleisinfektion, johon kuolee jopa 12% potilaista. Puumala ja Saaremaa -virukset taas aiheuttavat lievemmän myyräkuumeena tunnetun infektion, johon kuolleisuus on noin 0.1%, mutta osa potilaista tarvitsee sairaalahoitoa ja noin 6% joutuu dialyysiin. Suomessa myyräkuumetapauksia rekisteröidään vuosittain noin 1000 kappaletta. On kuitenkin aihetta epäillä, että suurin osa infektioista jää kokonaan diagnosoimatta, ja tauti sairastetaan epäselvänä kuumetautina. Mahdollisimman aikainen diagnoosi on ensiarvoisen tärkeää potilaan oikean hoidon kannalta kaikissa hantavirusinfektioissa. Hantavirusinfektioihin ei ole olemassa tehokasta lääkettä eikä rokotetta. Sairastuneen potilaan yleistilaa hoidetaan oireenmukaisesti, ja mitä nopeammin tauti diagnosoidaan sen parempi on potilaan ennuste.\n\nVäitöskirjatutkimus tehtiin Kuopion yliopistossa läheisessä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Tukholman Karoliinisen instituutin kanssa. Myyräkuumeen diagnosoinnissa käytettävää POC PUUMALA kauppanimellä saatavaa pikatestiä valmistaa Siilinjärvellä terveydenhuollon teknologiaan erikoistunut yhtiö Oy Reagena Ltd. ja sitä markkinoi Suomessa Orion Diagnostica.\nKuopion yliopiston julkaisuja C Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-253-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-253-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
83 s.
Tekijät:
Sirola Helena (diss)
Tuotekoodi 019771
20,00 €