MRI Characterization of human acute ischemic stroke

Yawu Liu 10.10.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen radiologia\nMRI Characterization of Human Acute Ischemic Stroke: Diffusion and Perfusion Weighted Imaging and Phase Contrast Angiography (Diffuusio- ja perfuusiomagneettikuvaus sekä magneettiangiografia kliinisen aivoinfarktin diagnostiikassa)\nVastaväittäjä: Dosentti Eija Pääkkö, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Seppo Soimakallio, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nTeollisuusmaissa aivohalvaus on kolmanneksi yleisin ja koko maailmassa toiseksi yleisin kuolinsyy. Suomessa yleisin aivohalvaustyyppi on aivoinfarkti, joita on noin kolme neljästä aivohalvauksesta. Muihin teollisuusmaihin verrattuna on kuolleisuus aivohalvaukseen Suomessa edelleen varsin korkea parantuneista hoitotuloksista huolimatta.\n\nSydäninfarktin hoidossa jo pitkään käytetty liuotushoito on todettu tehokkaaksi myös aivoinfarktin hoidossa mutta se soveltuu vain melko harvoille aivoinfarktipotilaille. Hoitoon liittyy aivoverenvuodon riski. Tällä hetkellä yleisesti käytössä olevilla kuvauksilla, lähinnä tietokonetomografialla, ei kovinkaan tarkkaan voida määrittää aivoinfarktin ikää, laajuutta tai muita ominaisuuksia. Mitä enemmän aivoinfarktista tiedetään, sitä tehokkaammin on mahdollista valita liuotushoitoon soveltuvat potilaat: hoidosta todennäköisesti hyötyvät saavat hoidon ja muut välttyvät hoidon riskeiltä.\n\nAiemmissa tutkimuksissa on todettu, että aivoinfarktin alkuvaiheesta saadaan hyödyllistä tietoa magneettikuvauksiin kuuluvilla diffuusio- ja perfuusiomagneettikuvausmenetelmillä. Diffuusiokuvaus paljastaa peruuttamattomasti vaurioituneen aivokudoksen jo muutaman minuutin kuluttua oireiden alusta. Perfuusiokuvauksella voidaan arvioida vaurioituneen alueen ympärillä olevan kudoksen verenkiertoa. Usein verenkierto tällä alueella on riittämätön ja enteilee vaurioalueen kasvua lähitunteina. Magneettiangiografia on kuvaustekniikka, jolla voidaan nähdä, onko aivojen suuriin valtimoihin tullut tukoksia.\n\nTässä tutkimuksessa kuvattiin aivoinfarktiin sairastuneita potilaita yllä mainituilla menetelmillä kolme kertaa viikon aikana sairastumisesta niin, että ensimmäinen kuvaus tehtiin 24 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset kuvauslöydökset tyypillisesti ennustavat vaurioalueen kasvavan lähitunteina ja miten kuvauksissa nähtävät löydökset ennustavat potilaan toipumista. Diffuusio- ja perfuusiokuvauksista voitiin määrittää kynnysarvoja, joiden ylittyminen liittyi vaurioalueen kasvuun. Todettiin myös, että suuren aivovaltimon tukkeutuminen ennakoi vaurioalueen kasvua ja potilaan huonoa toipumista.\n\nSuomalaisista n. 22%:lla esiintyy periytyvänä ominaisuutena ns. ApoE ε4 –genotyyppi, jonka on todettu liittyvän mm. taipumukseen sairastua dementoiviin sairauksiin. Tutkimuksessa todettiin, että aivoinfarktipotilaat, joilla on ApoE ε4 –genotyyppi, aivoinfarkti kasvoi ensi tuntien jälkeen keskimäärin enemmän kuin muilla potilailla.\n\nDiffuusio- ja perfuusiomagneettikuvaus sekä magneettiangiografia yhdistämällä on mahdollista saada alle puoli tuntia kestävän kuvauksen perusteella hyödyllistä tietoa aivojen verenkierron tilasta. Tällä tiedolla voi olla huomattava merkitys hoitoratkaisuihin yksittäisen potilaan kohdalla ja toisaalta tietoa voidaan hyödyntää uusia hoitomenetelmiä kehitettäessä.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 312. ISBN 951-781-352-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-352-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
111 s.
Tekijät:
Liu Yawi (diss)
Tuotekoodi 019769
20,00 €