Design and synthesis of novel prolyl oligopeptidase inhibitors

Wallén Erik 6.9.2003\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmaseuttinen kemia/Lääkeainekemia\nDesign and synthesis of novel prolyl oligopeptidase inhibitors (Uusien prolyylioligopeptidaasi-estäjien suunnittelu ja synteesi)\nVastaväittäjä: Professori Koen Augustyns, University of Antwerp, Belgia\nKustos: Professori Jukka Gynther, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nProlyylioligopeptidaasi-estäjät ovat yhdisteitä, joita voidaan mahdollisesti käyttää oppimiseen ja muistin toimintaan liittyvien häiriötilojen hoidossa. Prolyylioligopeptidaasi-estäjien vaikutus perustuu siihen, että ne estävät aivojen prolyylioligopeptidaasi-entsyymiä, joka pilkkoo oppimista ja muistia edistäviä oligopeptidejä (lyhyitä aminohappoketjuja), ja siten kohottavat näiden oligopeptidien pitoisuuksia. Tutkimuksessa kehitettiin laaja joukko uusia yhdisteitä, jotka poikkesivat merkittävästi rakenteeeltaan aikaisemmin tunnetuista prolyylioligopeptidasi-estäjistä.\n\nHuomattava osa aivojen neurotransmissiosta välittyy erilaisten peptidien (aminohappoketjujen) kautta. Monissa sairauksissa peptidien määrä ja aktiivisuus on muuttunut. Erilaiset peptidaasi-entsyymit pilkkovat näitä peptidejä ja niillä on usein spesifisyyttä pilkkoutumiskohdan suhteen, joka kohdentaa tietyn peptidaasi-entsyymin vaikutuksen tiettyihin peptideihin.\n\nProlyylioligopeptidaasi-entsyymi pilkkoo oligopeptidejä (lyhyitä aminohappoketjuja) aminohapon proliinin karboksyylipuolelta. Prolyylioligopeptidaasi-entsyymiä esiintyy kaikissa ihmisen kudoksissa, ja aivoissa etenkin niissä osissa jotka liittyvät oppimiseen ja muistin muodostumiseen. Prolyylioligopeptidaasi-entsyymin pilkkomiin oligopeptideihin kuuluu mm. oppimista ja muistia edistäviä oligopeptidejä, kuten substanssi P, vasopressiini, neurotensiini ja tyroliberiini. On ajateltu, että prolyylioligopeptidaasi-entyymiä estämällä voitaisiin kohottaa näiden oligopeptidien pitoisuuksia ja siten parantaa oppimiseen ja muistin toimintaan liittyviä häiriötiloja, kuten esim. Alzheimerin tautia.\n\nTutkimuksen lähtökohtana uusien yhdisteiden suunnittelussa oli tunnetut prolyylioligopeptidaasi-estäjät. Koska kohteena oli aivojen prolyylioligopeptidaasi-entsyymi, suunnittelutyössä oli myös huomioitava aineiden kulkeutuminen aivoihin. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin laaja joukko uusia yhdisteitä, jotka poikkesivat rakenteeltaan merkittävästi aikaisemmin tunnetuista prolyyliologopeptidaasi-estäjistä. Uusien yhdisteiden joukossa oli useita yhdisteitä, jotka olivat teholtaan riittäviä ja ominaisuuksiltaan sopivia kehitettäviksi aivoihin kohdennettaviksi lääkeaineiksi.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-283-3\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-283-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
132 s,
Tekijät:
Wallen Erik A. A. (diss)
Tuotekoodi 019758
20,00 €