Peatlands vegetation and carbon gas dynamics under increasing UV- B radiation and ozone concentration

Niemi Riikka 13.6.2003\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nPeatland vegetation and carbon gas dynamics under increasing UV-B radiation and ozone concentration (Kohoavan UV-B-säteilyn ja otsonipitoisuuden vaikutukset soiden kasvillisuuteen ja kaasudynamiikkaan)\nVastaväittäjä: Professori John A. Lee, University of Sheffield, UK\nKustos: Dosentti Toini Holopainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nUV-B-säteily ja otsoni - uhkia soiden kaasunvaihdolle?\n\nSuot altistuvat ilmakehän muutoksen myötä yhä voimakkaammalle auringon UV-B-säteilylle ja korkeammille otsonipitoisuuksille. Soiden kaasunvaihdon herkkyyttä ilmastonmuutokselle on tutkittu paljon, mutta tämä tutkimus on ensimmäinen koskien UV-B-säteilyä ja otsonia. Tutkimus paljastaa, että suon kasvihuonekaasupäästöt voivat muuttua kohoavan UV-B-säteilyn tai korkeiden otsonipitoisuuksien takia.\n\nSoilla on merkittävä rooli ilmakehää lämmittävien kasvihuonekaasujen kierrossa. Ne ovat tärkeitä hiilidioksidin nieluja ja metaanin lähteitä. Kasvihuonekaasujen kierto liittyy kiinteästi suokasvien, kuten sammalten ja sarojen, toimintaan. UV-B-säteily ja otsoni voivat vaikuttaa hiilidioksidin sitoutumiseen, turpeessa tapahtuvaan hajotukseen ja metaanipäästöihin kasvivaikutusten kautta.\n\nRahkasammalet (suku Sphagnum), jotka ovat suokasvillisuuden tärkeä osa, osoittivat herkkyyttä kohotetulle UV-B-säteilylle erityisesti pilvisenä kesänä. Tupasvilla (Eriophorum vaginatum), soiden yleinen sarakasvi, sieti säteilyä paremmin. Aurinkoisena kesänä UV-B-lisäys kuitenkin pienensi tupasvillan lehtiä ja lehtien tuuletussolukoita, jolloin hiilidioksidin sitoutuminen suohon ja metaanipäästö laskivat.\n\nKohotetut otsonipitoisuudet eivät aiheuttaneet rahkasammalissa merkittäviä vaurioita, mutta eri rahkasammallajien otsoniherkkyydessä näytti olevan eroja. Korkeat otsonipitoisuudet alensivat hieman hiilidioksidin sitoutumista suohon, mutta lisäsivät suon metaanipäästöä. Otsonivaikutuksia tosin havaittiin vain sellaisilla pitoisuuksilla, joita tavataan harvoin pohjoisten soiden alueella.\n\nTulokset osoittavat, että erityisesti kohoavan UV-B-säteilyn vaikutus on huomioitava pohdittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisiin soihin. Muutokset soissa voivat heijastua ilmastoomme.\n\nTutkimukset tehtiin suosta kairatuilla pienoissoilla, jotka koostuivat 11 cm halkaisijaltaan olevasta 40 cm paksusta turvekerroksesta ja sen päällä luonnollisesti kasvaneesta kasvillisuudesta. Pienoissoita altistettiin UV-B-lamppujen avulla 30 prosentin säteilylisäykselle, joka seurasi tietokoneen säätelemänä auringonsäteilyn taustatasoa. Otsonikokeet tehtiin kasvatushuoneissa, joiden ilmasto ja otsonipitoisuudet olivat tietokoneen säätelemät.\nKuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-252-3\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-252-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
100 s.
Tekijät:
Niemi Riikka (diss)
Tuotekoodi 019746
20,00 €