Heat shock response and gastrointestinal mucosal defense

Oksala Niku 17.6.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nKirurgia\nHeat Shock Response and Gastrointestinal Mucosal Defense (Lämpösokkivasteen vaikutus mahasuolikanavan limakalvon puolustusmekanismeihin)\nVastaväittäjä: Professori Eero Kivilaakso, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Esko Alhava, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nLämpösokkivaste ja mahasuolikanavan limakalvon puolustusmekanismit\n\nRuuansulatustoiminnot, lääke- ja ruoka-aineet aiheuttavat mahasuolikanavan limakalvoon pinnallisia vaurioita, jotka voivat korjaamattomina johtaa esimerkiksi mahahaavan kehittymiseen. Myös verenkiertohäiriö voi aiheuttaa limakalvovaurion, kuten tapahtuu useissa suolistoalueen leikkauksissa ja tehohoitoa vaativissa tilanteissa. Suoliston limakalvovaurio voi johtaa ns. monielinvaurion kehittymiseen, joka on merkittävä pitkittyneen tehohoidon syy. Limakalvon itsenäinen kyky korjata pinnallinen limakalvovaurio perustuu limakalvosolujen kykyyn nopeasti vaeltaa vauriopaikalle ja palauttaa yhtenäinen limakalvorakenne estäen samalla vaurion syveneminen. Tätä kutsutaan restituutioksi. Limakalvovaurio voi johtaa myös lisääntyneeseen solunjakautumiseen tai ns. ohjelmoidun solukuoleman aktivoitumiseen.\n\nLämpösokkivälitteinen esisuojaus tarkoittaa tapahtumaa, jossa kudos altistetaan normaalia korkeammalle lämpötilalle, jolloin solut alkavat tuottaa soluja suojaavia ns. lämpösokkiproteiineja. Näin kudos voidaan suojata jopa kuolettavaa altistusta vastaan. Lämpökäsittely aiheuttaa myös muutoksia rasvahappoaineenvaihdunnassa, joka säätelee limakalvon puolustusmekanismeja. Lämpökäsittelyllä mahalaukun tai ohutsuolen limakalvo kyetään suojaamaan syvältä haavaumalta. Sen vaikutuksesta pinnallisen vaurion jälkeiseen restituutioon ei sen sijaan ole tietoa. Myöskään suoliston verenkiertohäiriöiden vaikutusta lämpösokkiproteiinien tuotantoon ei tunneta.\n\nTutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin lämmöllä tapahtuvan esisuojauksen aiheuttamia välittömiä muutoksia marsun mahalaukun limakalvon rakenteessa, sähköisissä ominaisuuksissa, lämpösokkiproteiinien tuotannossa, solunjakautumisessa ja ohjelmoidussa solukuolemassa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin esisuojauksen vaikutusta restituutioon pinnallisen limakalvovaurion jälkeen. Esisuojaus lisäsi limakalvon sähköistä vastusta sekä lämpösokkiproteiinien tuotantoa. Yllättäen, lämpökäsittely yksinään esti sekä restituutiota että solunjakautumista. Nämä vaikutukset voitiin palauttaa joko estämällä valkuaisainetuotanto tai muokkaamalla rasvahappoaineenvaihduntaa esisuojauksen aikana. Samalla kyettiin myös estämään ohjelmoitua solukuolemaa. Tutkimuksessa löydettiin menetelmä, jolla voitiin lisätä lämpösokkiproteiinien tuotantoa ja samalla estää ohjelmoitua solukuolemaa joko lämmön avulla tai ilman sitä.\n\nTutkimuksen toisessa osassa selvitettiin äkillisen hapenpuutteen ja nopean verenkierron palautuksen vaikutus sian ohutsuolen limakalvon lämpösokkivasteeseen. Sian ylempi suolilievevaltimo suljettiin ja aukaistiin tämän jälkeen. Hapenpuute aiheutti ohutsuolen limakalvovaurion muttei muutoksia lämpösokkiproteiinien tuotannossa. Sen sijaan verenkierron nopea palauttaminen laukaisi lämpösokkigeenien aktivaation sekä lämpösokkiproteiinien tuotannon limakalvovaurion korjautumisvaiheessa.\n\nTutkimuksessa saatiin uutta tietoa mahasuolikanavan puolustusmekanismeista ja erityisesti esisuojauksen vaikutuksesta limakalvon ominaisuuksiin. Lämmön vaikutukset limakalvoon välittyvät sekä valkuaisainetuotannon että rasvahappoaineenvaihdunnan kautta. Lämpösokkiproteiinien tuotanto voidaan käynnistää palauttamalla suoliston verenkierto nopeasti. Saadun tiedon perusteella on mahdollista kehittää käytännön menetelmiä, joilla limakalvovaurio voidaan estää ja tukea sen korjautumista.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-343-0\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-343-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
60 s.
Tekijät:
Oksala Niku K. J. (diss)
Tuotekoodi 019743
20,00 €