Association of lycopene and dietary intake of fruits, berries and vegetables with atherosclerosis and cardiovascular diseases

Rissanen Tiina 13.6.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nEpidemiologia\nAssociation of lycopene and dietary intake of fruits, berries and vegetables with atherosclerosis and cardiovascular diseases. Epidemiologic evidence. (Lykopeenin sekä hedelmien, marjojen ja kasvisten käytön yhteys ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin, epidemiologinen näyttö)\nVastaväittäjä: Professori Markku Koskenvuo, Turun yliopisto\nKustos: Professori Jukka T. Salonen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nKasvispainotteisen ruokavalion edut tunnetaan, mutta kohtuullisen kasvisten käytön merkitys tavanomaisen ruokavalion osana on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kasvisten sisältämistä yhdisteistä muun muassa karotenoidien vähäisen saannin on todettu liittyvän sydän ja verisuonitauteihin. Näistä etenkin beeta-karoteenia on tutkittu runsaasti, mutta ravinnossa lähes yhtä yleisen lykopeenin merkitystä on aiemmin selvitetty vain muutamissa tutkimuksissa. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia veren lykopeenipitoisuuden sekä kasvisten, marjojen ja hedelmien saannin yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin keski-ikäisillä itäsuomalaisilla naisilla ja miehillä.\n\nTomaatti on perinteisesti kuulunut tärkeänä osana sydämelle terveelliseksi havaittuun Välimeren ruokavalioon. Tomaatit ja tomaattivalmisteet sisältävät lykopeenia, joka on karotenoidien ryhmään kuuluva yhdiste. Se kestää hyvin kuumennusta ja säilyy siten myös ruuanvalmistuksessa. Suomalaisilla tärkeimpiä lykopeenin lähteitä ovat paitsi tuoreet tomaatit ja tomaattipohjaiset kastikkeet, etenkin nuoremmilla ikäryhmillä myös ketsuppi. Muita lähteitä ovat esimerkiksi verigreippi, vesimeloni ja ruusunmarja. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten lykopeenin saanti ja siten myös veren lykopeenitasot ovat hyvin matalia, ruotsalaisilla tasot ovat noin kaksinkertaiset, eteläeurooppalaisilla 3-4 –kertaiset ja USA:ssa kuusinkertaiset tähän tutkimukseen verrattuna.\n\nVeren lykopeenipitoisuuden yhteyttä kaulavaltimoiden seinämän paksuuntumiseen tutkittiin Kuopion yliopiston kansanterveyden tutkimuslaitoksella seurannassa olevissa Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) ja Sepelvaltimotaudin vaaratekijä (SVVT) –tutkimuksissa 1200 keski-ikäisellä itäsuomalaisella naisella ja miehellä. Kaulavaltimoiden seinämän paksuuden todettiin olevan suurin niillä miehillä, joiden veren lykopeenipitoisuus oli matalin. Samansuuntainen yhteys havaittiin myös naisilla. SVVT–tutkimuksen osana selvitettiin myös seerumin lykopeenipitoisuuden yhteyttä sydäninfarkti- ja aivohalvausriskiin. Miesten, joiden seerumin lykopeenipitoisuus oli matalin (alin neljännes), riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen oli yli kolminkertainen verrattuna miehiin, joiden seerumin lykopeenipitoisuus oli kohtalainen tai korkea.\n\nVäitöstyössä tutkittiin myös kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön yhteyttä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Tässä tutkimuksessa seurattiin 2600 miestä yli 12 vuoden ajan. Marjojen ja hedelmien kohtalainen tai runsas käyttö oli selkeästi yhteydessä alentuneeseen sydäntauti- ja kokonaiskuolleisuuteen. Tutkimukseen osallistuneet miehet söivät keskivertosuomalaiseen verrattuna vähän kasviksia ja vihanneksia, eikä joukossa ollut kasvisruokavaliota noudattavia miehiä. Tutkimuksen valossa näyttää siis siltä, että kohtuullinenkin kasvisten ja vihannesten käyttö voi alentaa sydäninfarktiriskiä, ja jo tavallinen, monipuolinen sekaruokavalio on hyväksi sydämen terveydelle.\n\nKokonaisuutena tämä väitöskirjatyö tukee aikaisempaa tutkimustietoa ruokavalion vihannesten ja kasvisten, tässä tapauksessa erityisesti tomaatin ja tomaattivalmisteiden, sydän- ja verisuonitautiriskiä pienentävästä vaikutuksesta.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 304. ISBN 951-781-344-9\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-344-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s.
Tekijät:
Rissanen Tiina (diss)
Tuotekoodi 019742
20,00 €