Localization and function of trkB neurotrophin receptor isoforms in neuronal cells

Heikkilä Annaleena 23.5.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nMolekulaarinen lääketiede, synnytykset ja naistentaudit\nExperimental Strategies for Placental Gene Transfer And Gene Expression in Preeclamptic Placenta (Kokeellinen tutkimus istukan geeninsiirrosta ja geenien ilmentymisestä pre-eklampsiaistukassa)\nVastaväittäjä: Professori Steve K. Smith, Cambridgen yliopisto, Iso-Britannia\nKustos: Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nVäitöskirjan aihepiiri – Istukan geeniterapia – on tutkimusaiheena täysin uusi, jota ei ole aiemmin tutkittu missään päin maailmaa. Kyseessä on tämän alueen pioneerityö. Väitöskirjatyön lähtökohtana on ollut tutkia mahdollisuuksia hoitaa istukan toimintahäiriöitä geeniterapialla. Hyvin varhaisessa raskauden vaiheessa akuutisti kehittyvä vaikea pre-eklampsia (”raskausmyrkytys”) on vakava äidin ja sikiön terveyttä ja jopa henkeä uhkaava tila. Nykyhoitona tässä tilanteessa on synnytys keisarinleikkauksella. Tämä on ongelmallista silloin kun raskaus on niin varhaisessa vaiheessa, että keskosuus vaarantaa lapsen terveyden ja normaalin kehityksen.\n\nVäitöskirjatyössä on tutkittu geeniterapiassa käytettyjen eri geenikuljettimien geeninsiirtotehoa istukkakudokseen. Koe-eläintöissä todettiin, että istukan trofoblastisoluissa voitiin saavuttaa poikkeuksellisen korkea geeninsiirtoteho – jopa 34%:ssa trofoblastisoluista oli merkkigeeni nähtävissä käytettäessä adenovirus-peräistä geeninkuljetinta. Uutena geeninsiirtotutkimuksen sovellutuksena käytettiin nk. perfuusiotutkimusta, jossa geeninsiirtoa ihmisen istukkaan voitiin tutkia synnytyksen jälkeen laboratorio-olosuhteissa. Myös ihmisen istukkakudoksessa todettiin siirtogeenin hakeutuvan kohdesoluihin, istukan trofoblastisoluihin.\n\nGeeniterapian mahdollisia sivuvaikutuksia selvitettäessä kävi ilmi, että siirtogeeniä voi koe-eläimillä kulkeutua myös muualle kuin kohdekudokseen. Mahdollista raskaana olevien naisten geeniterapiaa suunniteltaessa naisen munasarjojen ja sikiön altistuminen siirtogeenille tuleekin estää kehittämällä vain kohdekudokseen hakeutuvia geenikuljettimia.\n\nVaikeaan varhain puhkeavaan pre-eklampsiaan sairastuneiden naisten istukoiden geenitutkimuksessa todettiin uutena löydöksenä, että solun kasvusäätelyyn osallistuvien geenien toiminta oli yliaktiivista. Tämä on uusi merkittävä havainto, jonka pohjalta on mahdollista kehittää uusia lähestymistapoja raskausmyrkytyksen hoitoon.\nKuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti. ISBN 951-781-968-4\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-967-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
100 s.
Tekijät:
Haapasalo Annakaisa (diss)
Tuotekoodi 019736
20,00 €