Assesment of left atrial and left ventricular function by three-dimensional echocardiography in children

Poutanen Tuija 16.5.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastentaudit ja lasten kardiologia\nAssessment of left atrial and left ventricular function by three-dimensional echocardiography in children (Kolmiulotteinen ultraääni vasemman eteisen ja vasemman kammion toiminnan tutkimisessa lapsilla)\nVastaväittäjä: Dosentti Kaj Groundstroem, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Raimo Voutilainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nUltraäänitutkimuksen käyttöönotto yli 20 vuotta sitten on ollut merkittävä asia lasten sydänvikojen tutkimisen ja diagnosoimisen kannalta. Laitteiden kehitys on edelleen lisännyt ultraäänen merkitystä lasten sydämen tutkimusmenetelmänä ja vähentänyt muiden tutkimusmenetelmien käyttöä. Kolmiulotteinen ultraääni on uusi tutkimusmenetelmä, joka tuo lisää mahdollisuuksia sydämen rakenteiden ja toiminnan kuvantamiseen.\n\nVäitöskirjatyössäni todettiin kolmiulotteiseen ultraäänen soveltuvan hyvin sydämen vasemman eteisen ja vasemman kammion tilavuusmuutosten tutkimiseen lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Kolmiulotteinen ultraääni ja magneettitutkimus olivat yhtä hyviä menetelmiä sydämen vasemman eteisen ja vasemman kammion toiminnan arvioimisessa. Kajoamattomana ja tarvittaessa sängyn vieressä pienillekin lapsille tehtävänä tutkimuksena kolmiulotteinen ultraääni on magneettitutkimusta parempi menetelmä lasten sydämen tutkimiseen. Tutkimuksessa saatua tietoa terveiden lasten sydämen tilavuuksista voidaan käyttää viiteaineistona lasten kolmiulotteisia ultraäänitutkimuksia varten.\n\nSydämen kattava ultraäänitutkimus (perinteinen kaksiulotteinen ja kolmiulotteinen ultraäänitutkimus) tehtiin 169:lle terveelle lapselle ja nuorelle aikuisella (ikä 2-27 vuotta) sekä 39:lle syöpähoitoja saaneille lapselle tai nuorelle aikuiselle (ikä 6-20 vuotta). Osalle lapsista tehtiin lisäksi sydämen magneettitutkimus ja kahden eri tutkijan tekemä ultraäänitutkimus kolmiulotteisen ultraäänen toistettavuuden ja osuvuuden arvioimiseksi. Syövän vuoksi hoidetuilta lapsilta ja nuorilta tutkittiin myös veren eteispeptidipitoisuudet.\n\nSydämen toiminnassa tapahtuu muutoksia lapsen kasvaessa. Vasemman eteisen aktiivisen tyhjenemisen osuus lisääntyi ja passiivisen tyhjenemisen osuus väheni lapsen kasvun ja sydämen sykkeen hidastumisen myötä. Vastaavasti vasemman kammion täyttymisnopeus hidastui. Vasemman kammion supistusosuus oli samanlainen terveillä eri-ikäisillä lapsilla. Vasemman kammion lihasmassa kasvoi suoraviivaisesti lasten kasvun myötä vasemman kammion massa-tilavuussuhteen säilyessä muuttumattomana.\n\nSyöpähoitoja saaneilla lapsilla sydämen supistuvuutta kuvaavat arvot olivat tässä tutkimuksessa matalampia kuin samoilla lapsilla 4 vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa sekä matalammat kuin samanikäisten terveiden lasten sydämen supistuvuusarvot. Myös eteispeptidipitoisuudet (NT-proANP) olivat syöpähoitoja saaneilla lapsilla korkeampia kuin terveillä lapsilla. Kolmiulotteinen ultraääni ja seerumin NT-proANP osoittautuivat hyviksi menetelmiksi poikkeavan sydämen toiminnan arvioimisessa syöpähoitoja saaneilla lapsilla ja nuorilla.\n\nVaikka kolmiulotteinen ultraäänitutkimus oli yhtä hyvä tutkimusmenetelmä kuin magneettitutkimus selvitettäessä vasemman eteisen ja kammion tilavuutta, kolmiulotteisella ultraäänitutkimuksella saatiin järjestelmällisesti hieman suuremmat tilavuusarvot vasemman eteisen minimitilavuudelle. Ero johtui pääosin siitä, että magneettikuvauksen aikana on pidätettävä hengitystä, kun taas ultraäänitutkimuksen aikana lapsi voi hengittää normaalisti. Kolmiulotteisen ultraäänen ajallinen erottelukyky oli parempi kuin magneettitutkimuksessa, minkä vuoksi sydämen kammioiden täyttymisvaiheen (diastole) tapahtumat olivat paremmin nähtävissä kolmiulotteisella ultraäänellä.\n\nKolmiulotteinen ultraääni soveltuu hyvin lasten sydämen toiminnan tutkimiseen. Kolmiulotteisesta menetelmästä on hyötyä erityisesti sellaisissa sydänvioissa, joissa vasemman kammion muoto poikkeava ja siten erilaisten sydämen supistuvuutta kuvaavien arvojen laskeminen tavanomaisilla menetelmillä on epäluotettavaa. Sydämen täyttymisvaiheen (diastole) tapahtumien tutkimisella on tärkeä merkitys alkavan sydämen vajaatoiminnan havaitsemisessa.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-340-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-340-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
115 s.
Tekijät:
Poutanen Tuija (diss)
Tuotekoodi 019732
20,00 €