Compatibility of the totally replaced hip

Santavirta Seppo 22.3.2003\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nSovellettu fysiikka\nCompatibility of the Totally Replaced Hip. Reduction of Wear by Amorphous Diamond Coating (Tekolonkan kestävyyden parantaminen timanttipinnoitteella)\nVastaväittäjä: Professori Klaus Draenert, Zentrum für Orthopädische Wissenschaften München und Bern\nKustos: Professori Reijo Lappalainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nTekolonkan kudossopivuus – ratkaisuna timanttipinnoite\n\nLääketieteellinen teknologia on ajankohtaisesti eräs voimakkaimmin kehittyvistä aloista. Kehitystyö perustuu parhaimmillaan fysiikan ja lääketieteen tieteenalojen saumattomaan yhteistyöhön. Tekonivelteknologia on esimerkki tutkimusalasta, jossa tarvitaan monialaista tieteellistä koulutusta. Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professori Seppo Santavirran työryhmä on kehittänyt kulumattoman ja pitkäikäisen timanttipäällysteisen tekolonkan.\nLonkan tekonivel parantaa elämänlaatua\n\nTekonivelkirurgia on nopeasti laajentunut kliinisen lääketieteen ala. Tänä vuonna ortopedikirurgit leikkaavat maailmassa noin 1.000.000 lonkan tekonivelleikkausta. Hyötysuhteeltaan tekonivelleikkausta pidetään eräänä parhaimmista leikkaustoimenpiteistä. Liikuntakyky palautuu yleensä moitteettomaksi lyhyen toipumisen jälkeen ja parhaimmillaan tekonivel toimii aivan oman nivelen tavoin.\n\nParhaimmillaan lonkan tekonivelen käyttöikä on yli 20 vuotta. Tekonivel on kuitenkin vierasesine kehossa ja se on kuluva osa. Tekonivelnuppi kuluttaa kovamuovista kuppiosaa vuosien saatossa ja kulumishiukkaset ärsyttävät vaihtelevasti tekoniveltä ympäröiviä soluja ja aiheuttavat irtoamisreaktiota. Pääsääntö on, että vähemmän kuluva ja oikein suunniteltu tekonivel pysyy paremmin ja kauemmin kiinnittyneenä sekä toimintakykyisenä. Hyvä tekonivel kestää pyöräilyä ja tasamaahiihtoa, mutta raskas kuormitus irrottaa tekolonkan ennen aikojaan.\n\nTekonivelen irtoamiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon. Esimerkiksi lääkkeellisesti tekonivelen kiinnittymistä ei toistaiseksi ole voitu parantaa.\nFyysikot ja ortopedit yhteistyössä\n\nTekonivelkirurgiaa on harrastettu noin 40 vuotta ja alkuperäisiä nivelproteesimalleja on jatkuvasti pyritty parantamaan. Tekonivelen tulee materiaaliltaan sopeutua luun ominaisuuksiin. Materiaaleina on käytetty mm. ruostumatonta terästä, titaania ja kovametalleja. Metallinen varsi ja muovinen kuppiosa kiinnitetään luuhun yleensä muovisementtimassalla. Fyysikot ja ortopedit suunnittelevat tekonivelet yhteistyössä. Suomessa on ollut käytössä liki 200 erilaista tekolonkkaproteesia. Teollisuus tuottaa jatkuvasti uusia innovaatioita kaupalliseen levitykseen. Todellisia parannuksia saadaan aikaan pitkäkestoisten laboratoriotestausten kautta.\n\nSuomessa tekoniveltutkimusta ja –kehittelyä tehdään Suomen akatemian huippuyksikön puitteissa. Suomen akatemia ja TEKES ovat olleet tutkimuksen merkittäviä rahoittajia. Yliopistot ja eräät yliopistolliset keskussairaalat ovat pyrkineet osarahoittajiksi voidakseen varmistaa mahdollisuuden tekonivelkirurgian tuotevalvontaan. Lääkelaitos on mm. testauttanut potilasturvallisuuden vuoksi hiljan Suomen eniten käytössä olevat tekolonkkaproteesit.\nTimanttipinnoite ratkaisuna\n\nHelsingin yliopistossa, HYKS:ssä ja Kuopion yliopistossa yhteishankkeena on kehitetty 1990-luvun alusta lähtien Suomen Akatemian huippuryhmän puitteissa kulumatonta ja kudoksiin hyvin sopivaa timanttipinnoitettua tekoniveltä. Viime vuosina Kuopion yliopisto on painottanut lääketieteen teknologian kehittämistä ja tarjonnut kansainvälisestikin mittavat puitteet tekonivelteknologian tutkimukseen. Kuopion yliopiston biomateriaalitutkimuksen keskusta johtaa professori Reijo Lappalainen. Kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen on mahdollistanut resurssien tehokkaan hyväksikäytön.\n\nProfessori Seppo Santavirran fysiikan alan tohtorinväitöstutkimus ”Tekolonkan kudossopivuus – ratkaisuna timanttipinnoite” avaa uusia mahdollisuuksia entistä pitkäikäisempien tekolonkkien käyttöönotolle.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-250-7\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-250-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
35 s.
Tekijät:
Santavirta Seppo (diss)
Tuotekoodi 019729
20,00 €