Role of physical exercise, fitness and aerobic training in type 1 diabetic and healthy men in relation to the lipid profile, lipid peroxidation and the metabolic syndrome

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 18.12.2002\n tarkastettavaksi MD, MPH David Laaksosen väitöskirja Role of Physical Exercise,\n Fitness, and Aerobic Training in Type 1 Diabetic and Healthy Men in Relation to the\n Lipid Profile, Lipid Peroxidation and the Metabolic Syndrome (Liikunnan vaikutukset\n Tyypin 1 (nuoruustyypin) diabeetikoilla ja metabolisen oireyhtymän ehkäisyssä).\n Vastaväittäjänä oli dosentti Johan Eriksson Kansanterveyslaitokselta Helsingistä ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Osmo Hänninen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n David Laaksosen väitöskirja koostuu kahdesta laajemmasta tutkimuskokonaisuudesta, joista\n ensimmäisessä on tutkittu liikunnan merkitystä Tyypin 1 (nuoruusiän) diabeetikoiden\n rasva-aineenvaihduntaan ja liikunnan aiheuttaman ”hapetusstressin” merkitystä. Toisessa\n kokonaisuudessa selvitettiin metabolisen oireyhtymän uusien määritelmien merkitystä Tyypin 2\n (aikuistyypin) sairastumisen ennakoijana ja kuinka fyysinen kunto ja liikuntaharrastus vaikuttavat\n metabolisen oireyhtymän ilmaantumiseen. \n\n Tyypin 1 diabeetikot\n\n Tyypin 1 diabeetikoillakin on moninkertainen riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tässä\n taudissa veren rasva-aineenvaihdunnalla on omat huonosti tunnetut erityispiirteet. Liikunnan\n itsenäisiä vaikutuksia näihin ei ole aiemmin osoitettu satunnaistetuissa ja tarkoin kontrolloiduissa\n olosuhteissa. Tutkimuksessa 20 muuten tervettä nuorta Tyypin 1 diabeetikkomiestä satunnaistettiin\n liikunta- ja kontrolliryhmään. Liikuntaryhmä harjoitteli ohjauksessa (lähinnä juoksemalla) 1-3 tuntia\n viikossa 12-16 viikon ajan. Tutkimuksen aikana fyysinen kunto (maksimaalinen hapenottokyky)\n parantui ja “huonon kolesterolin” eli LDL-kolesterolin ja siihen liittyvän apolipoproteiini B:n\n pitoisuudet laskivat miehillä, joka osallistuivat liikuntaohjelmaan verrattuna 22 mieheen, jotka eivät\n osallistuneet liikuntaohjelmaan. \n\n Lisääntynyt hapetusstressi saattaa osittain selittää diabeetikoiden korkeampaa riskiä sairastua\n sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksessa todettiin lepotilassa lisääntynyt hapetusstressi ja\n heikentynyt elimistön antioksidanttipuolustusjärjestelmä Tyypin 1 diabeetikoilla terveisiin miehiin\n verrattuna, joka lisääntyi 40 minuutin liikuntasuorituksen aikana sekä diabeetikoilla että terveillä\n miehillä. Mielenkiintoinen tulos oli, että Tyypin 1 diabeetikoilla hyvä fyysinen kunto näytti suojaavan\n hapetusstressiltä.\n\n Metabolinen oireyhtymä\n\n Metabolisella oireyhtymällä ymmärretään usean terveysriskin kasautumista. Näitä riskitekijöitä ovat\n mm. ylipaino, etenkin vyötärölihavuus, rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ja kohonnut\n verenpaine. Metabolinen oireyhtymä lisää sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa ja on yleinen\n terveysriski. Ongelma on, että oireyhtymän määrittäminen kliiniseen käytäntöön sopivalla\n suhteellisen yksinkertaisella tavalla on ollut ongelmallista. Metabolisen oireyhtymän syntyä\n ennakoivista tekijöistä on myös suhteellisen vähän tutkimustietoa. \n\n Väitöskirjassa selvitettiin ensimmäistä kertaa uusien Maailman Terveysjärjestö WHO:n ja\n Yhdysvaltain NECP-asiantuntijapaneelin määritelmien toimivuutta Tyypin 2 diabetekseen\n sairastumisen ennakoijana. Molemmat osoittautuivat hyvin toimiviksi keski-ikäisellä miehillä, ja\n tunnistivat miehiä, joilla oli 5-9-kertainen riski sairastua diabetekseen. Täten näillä määritelmiä\n hyväksikäyttäen pystyttäisiin tunnistamaan ja hoitamaan henkilöitä, joilla on metabolinen oireyhtymä.\n\n Vapaa-ajan liikunnan yhteyttä metabolisen oireyhtymän kehittymiseen selvitettiin 607 keski-ikäisellä\n itäsuomalaisella miehellä. Metabolinen oireyhtymä kehittyi puolta harvemmin miehillä, jotka\n harrastivat vähintään kolme tuntia vähintään kohtuullista liikuntaa neljän vuoden seurannan aikana.\n Hyvä fyysinen kunto tai vähintään 60 min rasittavaa liikuntaa viikossa näytti suojaavan metabolisen\n oireyhtymän kehittymiseltä vielä paremmin.\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-893-9\n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Viestintä \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-893-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
90 s.
Tekijät:
Laaksonen David E. (diss)
Tuotekoodi 019697
20,00 €