Design and synthesis of entacapone prodrugs and L-dopa-entacapone codrugs

Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 5.10.2002 tarkastettavaksi\n FM Jukka Leppäsen väitöskirja Design and Synthesis of Entacapone Prodrugs and\n L-Dopa-Entacapone Codrugs (Entakaponin aihiolääkkeiden ja L-dopa -entakaponi\n codrug-lääkeaineiden suunnittelu ja synteesi). Vastaväittäjänä oli professori Kari\n Rissanen Jyväskylän yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Tomi Järvinen\n Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Väitöskirjatyössä suunniteltiin ja syntetisoitiin uusia entakaponin aihiolääkkeitä, joiden avulla pyrittiin\n parantamaan entakaponin farmaseuttisia ominaisuuksia ja imeytymistä ruoansulatuskanavasta.\n Väitöskirjatyössä syntetisoitiin myös L-dopan ja entakaponin codrug-lääkeaineita, joissa L-dopa ja\n entakaponi on liitetty toisiinsa biohajoavalla linkkerillä. Entakaponi ja L-dopa ovat Parkinsonin\n taudin hoidossa käytettäviä lääkeaineita. \n\n Aihiolääkkeet ovat lääkeaineen ei-aktiivisia johdoksia, joista aktiivinen lääkeaine vapautuu\n elimistössä kemiallisen tai entsymaattisen reaktion kautta. Codrug-lääkeaineet ovat aihiolääkkeitä,\n joissa kaksi erilaista lääkeainetta on liitetty toisiinsa biohajoavalla sidoksella tai linkkerillä.\n Codrug-lääkeaineessa kahden lääkeaineen imeytyminen ruoansulatuskanavasta on yhtäaikaista\n samoin kuin aktiivisten lääkeaineiden vapautuminen elimistössä. Näitä teknologioita käyttäen\n voidaan parantaa lääkeaineiden fysikokemiallisia ominaisuuksia muuttamatta kuitenkaan lääkeaineen\n farmakologisia vaikutuksia vaikutuskohdassaan. Aihiolääkkeitä kehitetään ratkaisemaan\n lääkeaineiden farmaseuttisia ja biofarmaseuttisia ongelmia, jotka rajoittavat lääkeaineiden kliinistä\n käyttökelpoisuutta. Aihiolääketeknologian sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja sen\n käyttökelpoisuudesta ovat osoituksena useat viime vuosina markkinoille tulleet aihiolääkkeet. \n\n Väitöskirjatyössä suunniteltiin ja syntetisoitiin farmaseuttisilta ominaisuuksiltaan useita erilaisia\n entakaponin aihiolääkkeitä. Useimpien syntetisoitujen aihiolääkkeiden fysikokemialliset\n ominaisuudet olivat paremmat kuin entakaponilla (parempi vesi- ja rasvaliukoisuus) lisäksi\n aihiolääkkeet vapauttivat entakaponia entsymaattisen reaktion kautta. Väitöskirjatyössä\n syntetisoituja codrug-lääkeaineita on patentoitu yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa ja\n lääkeaineiden jatkotutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. Väitöskirjatyössä aloitetut tutkimukset\n keskittyvät jatkossa näiden uudentyyppisten codrug-lääkeaineiden kehitykseen. \n\n L-Dopa (levodopa) on tehokkaimpia Parkinsonin taudin hoitoon käytetyistä lääkkeistä. L-Dopa\n kulkeutuu aivoihin, missä se muuntuu elimistön omien entsyymien avulla varsinaiseksi lääkeaineeksi,\n dopamiiniksi, joka lievittää Parkinsonin taudin oireita. L-dopan ongelmana on kuitenkin sen nopea\n hajoaminen elimistössä metaboliiteiksi, jotka aiheuttavat hoidolle tyypilliset sivuvaikutukset.\n Entakaponi on äskettäin markkinoille tullut L-dopa-hoitoa tukeva lääkeaine, joka estää L-dopan\n ennenaikaista hajoamista ja siten vähentää huomattavasti L-dopan haitallisia sivuvaikutuksia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-157-8 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-157-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s.
Tekijät:
Leppänen Jukka
Tuotekoodi 019685
20,00 €