Synthesis of peptide-oligonucleotide conjugates

Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 27.9.2002 tarkastettavaksi\n M.Sc. Maxim Antopolskyn väitöskirja Synthesis of peptide-oligonucleotide conjugates\n (Peptidi-oligonukleotidikonjugaattien synteesi). Vastaväittäjänä oli professori Hartmut\n Seliger Ulmin yliopistosta Saksasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Alex\n Azhayev Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Useiden sairauksien perinteinen lääkehoito perustuu tiettyjen proteiinien toiminnan estoon. Käytössä\n olevien pienimolekyylisten lääkkeiden selektiivisyys ei ole ollut tarpeeksi hyvä, mikä on aiheuttanut\n vakaviakin sivuvaikutuksia. Kehitteillä olevien uusien nukleiinihapporakenteisten lääkkeiden\n (oligonukleotidien) oletetaan vaikuttavan vain yhteen proteiiniin kerrallaan. Oligonukleotidien hyvän\n selektiivisyyden ansiosta niiden käytöstä aiheutuisi vähemmän sivuvaikutuksia kuin perinteisistä\n lääkkeistä. \n\n Uuden lääkeaineen suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä lääkkeen pääsyyn\n vaikutuskohtaansa. Oligonukleotidit eivät läpäise solukalvoa helposti niiden kemiallisista\n ominaisuuksista johtuen. Vain hyvin pieni osa sisään päässeestä oligonukleotidimäärästä saavuttaa\n solun sisällä varsinaisen vaikutuskohtansa suurimman osan hajotessa. Tämän ongelman\n ratkaiseminen parantaisi huomattavasti nukleiinihapporakenteisten lääkkeiden ominaisuuksia. \n\n Joidenkin peptidien tiedetään läpäisevän solukalvon tehokkaasti, säilyvän hajoamatta solun sisällä ja\n kulkeutuvan solun eri osiin kuten tumaan. Oligonukleotidien ja peptidien hyvien ominaisuuksien\n yhdistäminen muodostamalla peptidi-oligonukleotidikonjugaatteja on saanut viime aikoina paljon\n huomiota. Nämä konjugaatit ovat lupaavia yhdisteitä sekä lääkeaineina että diagnostiikassa\n hyödynnettäviksi. \n\n Tämän 1997 aloitetun väitöskirjatyön tarkoituksena oli uudenlaisen, luotettavan\n peptidi-oligonukleotidikonjugaattien synteesimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksessa kehitettiin\n menetelmä konjugaattien syntetisoimiseksi sekä liuoksessa että kiintokantajan pinnalla. Liuoksessa\n tapahtuva synteesimenetelmä kehitettiin peptidin liittämiseksi oligonukleotidiin, mikä mahdollistaa\n tuotannon in vivo -testausta varten. Kiintokantajan pinnalla tapahtuvan synteesimenetelmän\n kehittäminen mahdollistaa erilaisten konjugaattien tuotannon nopeasti ja tehokkaasti. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-156-X \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto

ISBN-10:
951-781-156-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
63 s.
Tekijät:
Antopolsky, Maxim(diss)
Tuotekoodi 019684
20,00 €