Quantitative magnetic resonance imaging of articular cartilage

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 16.9.2002 tarkastettavaksi FM Miika Niemisen väitöskirja Quantitative Magnetic\n Resonance Imaging of Articular Cartilage: Structural, Compositional and Functional\n Characterization of Normal, Degraded and Engineered Tissue (Nivelruston\n kvantitatiivinen magneettikuvaus: rakenteen, koostumuksen ja toiminnan arvioiminen\n normaalissa, vaurioituneessa ja korjatussa kudoksessa). Vastaväittäjänä oli professori\n Martha Gray Massachusetts Institute of Technology'stä Yhdysvalloista ja\n väitöstilaisuuden valvojana dosentti Jukka Jurvelin Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Nivelrikko eli osteoartroosi on yksi merkittävimmistä kansantaudeistamme. Nivelrikossa niveltyvien\n luiden päitä suojaava nivelrustokudos vaurioituu asteittain. Rutiinimenetelmät nivelrustovaurion\n havaitsemiseksi, ts. niveltähystys ja nivelraon röntgentutkimus, ovat kuitenkin usein joko liian\n epäherkkiä, subjektiivisia tai edellyttävät nivelen sisäistä tutkimusta. Magneettikuvaus on tällä\n hetkellä herkin menetelmä, jolla voidaan tutkia rustoa nivelen ulkopuolelta. Väitöskirjatyössä\n kehitettiin kahta magneettikuvausmenetelmää nivelruston rakenteen ja toiminnan arviointiin. Niiden\n soveltuvuutta testattiin kokeellisen rustovaurion havainnoinnissa ja kirurgisen nivelrustokorjauksen\n seurannassa. \n\n Nivelrikossa rustokudoksen makromolekyylirakenne ja -koostumus muuttuvat. Tästä seuraa\n kudoksen toiminnallisten ominaisuuksien heikkeneminen, jolloin nivelen liikkuessa rusto ei kykene\n vastaamaan normaalilla tavalla siihen kohdistuvaan mekaaniseen kuormitukseen. Rustokudos\n tuhoutuu asteittain, mikä johtaa hoitamattomana nivelkipuihin ja lopulta keinonivelasennukseen.\n Magneettikuvauksella voidaan saada informaatiota ruston makromolekyyleistä ja niissä tapahtuvista\n muutoksista tutkimalla kudoksen sisältämän veden magneettisia ominaisuuksia, joihin\n makromolekyylit vaikuttavat. \n\n Väitöskirjatyössä tarkasteltiin kahden magneettikuvausmenetelmän parametreja\n (T2-relaksaatioaikaa ja kontrastiainetehosteista T1-relaksaatioaikaa) tutkimalla ensin normaalia ja\n entsyymillä vaurioitettua naudan nivelrustoa. Vertailumenetelminä käytettiin kvantitatiivista\n mikroskopiaa ja mekaanista aineenkoestusta. Kokeissa havaittiin ensimmäisen menetelmän olevan\n herkkä rustokudoksen kollageenisäikeistön eheydelle ja rakenteelle. Toisella tekniikalla voitiin\n puolestaan arvioida rustokudoksen proteoglykaanien pitoisuusvaihteluita. Menetelmien avulla\n pystyttiin ennustamaan hyvin nivelruston kimmoisuutta. Lopuksi jälkimmäisellä menetelmällä tutkittiin\n normaaleja koehenkilöitä ja rustosolusiirrehoidettuja potilaita. Näissä aineistoissa tekniikka pystyi\n osoittamaan sekä vaihtelun ruston proteoglykaanien pitoisuudessa että näiden lisääntymisen\n korjaushoidon ansiosta. \n\n Työ osoittaa, että kvantitatiivisen magneettikuvauksen menetelmillä voidaan havaita nivelrikon\n varhaisille vaiheille tyypillisiä rustomuutoksia. Tekniikoiden jatkokehitys kliinisiksi sovelluksiksi onkin\n jo käynnistetty. Menetelmät voivat mahdollistaa varhaisemman diagnoosin ja onnistuneen hoidon\n seurannan, mikä olisi sekä kansantaloudellisesti että potilaiden kannalta merkittävää. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-241-8 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-241-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Nieminen Miika (diss)
Tuotekoodi 019682
20,00 €